Alla artiklar av Sara Arvidsson

Konstkritiker och skribent i Göteborg

Publicerad 10 maj 2011Av Sara ArvidssonI Recensioner

“Riskzoner” på Världskulturmuseet

Har världen blivit allt farligare och osäkrare att leva i? Detta är den dominerande frågan som ställs i ”Riskzoner”, en utställning som visas på Världskulturmuseet just nu.  Tretton verk av internationellt ryktbara konstnärer har lånats in från stiftelsen La Caixa, vilka syftar på att uppmärksamma alla de faror som drar fram i vår högteknologiska och globaliserade världs kölvatten. En ganska mastig utmaning med andra ord, men jag behåller hoppet och sätter mig på 8:ans spårvagn. Istället för att presenteras i ett vitt rum, som man är så van vid i [...]Läs mer

Publicerad 13 april 2011Av Sara ArvidssonI Recensioner

Magisterutställning på Konsthögskolan Valand

Jakten efter renhet följs lätt av besvikelse, eftersom den aldrig riktigt går att finna. Då är det desto mer realistiskt, och kanske även roligare, att hänge sig åt livets smutsigare sidor. Men vart bör bromsen dras åt och när riskerar man att dra in på ett allt för anskrämligt spår? Denna ängsliga balansgång är ett ständigt återkommande drag i mången konst och nu dyker slitningarna upp även som tema i Valands rådande magisterutställning Dirty and Clean, som visas på Göteborgs Konsthall. Till skillnad från förra årets examensutställning, som präglades av [...]Läs mer

Publicerad 3 april 2011Av Sara ArvidssonI Konstkommentarer

Intervju med Hit

Ett stenkast från Mariaplan i Majorna, insprängt bland landshövdingehus och ekologiska grönsaksbodar, ligger Hit – ett projektrum för samtidskonst som må vara litet efter kvadratmetriska mått men desto rymligare när det kommer till visioner och utställningsprojekt.  Bakom satsningen står konstnärerna Åsa Norberg och Jennie Sundén. Hit har allt sedan start visat konst eller anordnat seminarier och workshops som känns innovativa och överraskande. Kännetecknande för Hit är dess fokus på kortare, oftast helganknutna, projekt. Jag besöker Majorna en vardagsförmiddag i slutet av mars för att prata med Åsa och Jennie om [...]Läs mer

Publicerad 12 februari 2011Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Loulou Cherinet på Röda Sten

Ibland kan videoutställningar vara tråkiga. Det känns som man går från instans till instans, och även om de enskilda verken har mycket att säga, kan utställningsrummet te sig torftigt eftersatt.  Därför blir jag så glad av Loulou Cherinets utställning på Röda Sten, där även tomrummen och transportsträckorna känns värdeladdade och informationsrika. Hela tre plan har fyllts med videokonst och allt interagerar med vartannat. I katedralen, där jag inleder resan, märks först den molande ljudmattan. Ljudet kommer främst från det nyproducerade verket “Testaments Betrayed” som har fått en betydande position i [...]Läs mer

Publicerad 20 november 2010Av Sara ArvidssonI Recensioner

Sophie Calle på Hasseblad Center

Att Sophie Calle tilldelades Hasselbladspriset tidigare i år är kanske inte någon jättesensation. Hennes praktik följer fotografins utveckling från en helgjuten art till att fungera som ett kompletterande medel, en utveckling som Calle själv också har hjälpt till att forma.  Samtidigt verkar årets prisutdelning som något av en brytpunkt. Även om Calle idag hör till samtidskonstens mest lysande stjärnor, kan de mer konservativa fotofantasterna förstås ha en aning svårt för hennes inkluderande berättarteknik. Calle nöjer sig inte med fotografiet som bärande faktor, det utgör istället endast en del i en [...]Läs mer

Publicerad 31 oktober 2010Av Sara ArvidssonI Recensioner

“Still Lifes” på Galleri Box

Stillebentraditionen är en outtömlig källa för nya former av tolkningar och detta är någonting som tas till vara i Still Lifes, som just nu visas på Galleri Box.  I denna utställning får olika former av objekt och miljöer fungera som symboliska förmedlare av existentiella frågor rörande förgänglighet, precis som i klassiskt stillebenmåleri.  Här visas emellertid endast fotobaserad konst och nya synvinklar öppnas upp som hör till den reella samtiden vi lever i. Inleder gör Agnes Thor med sin romantiskt beslöjade Versailles mon amour, där den franska slottsparkens kulissartade landskap undersöks [...]Läs mer

Publicerad 7 oktober 2010Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Christian Rupp på Galleri Mors Mössa

Relationen och avståndet mellan det konkreta och dess temporära tolkningsmöjligheter, inte minst i medie- och konstvärlden, är ett tydligt spår i Christian Rupps utställning Medialuminescence på Galleri Mors Mössa. När börjar ringarna på vattnet träda in och göra anspråk på den huvudsakliga källan, och är det över huvudtaget viktigt eller möjligt att nå ett autentiskt centrum? Bildspur är en samling fotografier som går i vitt, men färgen är sällan ren och den bryter av i murkna toner av sotgrått och vaxgult.  Fotografierna visar spår efter rektanglar och kvadrater – sådana där [...]Läs mer

Publicerad 18 augusti 2010Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Skulptur i Pilane 2010

I ett kargt och dramatiskt landskap på Tjörn, som späckas av fornlämningar från järn- och stenåldern, har man valt att placera en årlig utställning med fokus på samtida skulptur. Konstrundan påbörjas och jag tar mig sakteliga uppför slänten, där jag träffar på Laura Fords truliga ”Weeping Girls” (bilden). Som tagna ur en exorcistfilm eller japansk skräckis står de där intrasslade i hår som liknar hjärnsubstans, förbannade och helt utom sig. Skulpturerna är intagande men jag lyckas ändå bärga min förtjusning.   Den absoluta favoriten stöts på en bit därifrån – Ursula [...]Läs mer

Publicerad 24 juni 2010Av Sara ArvidssonI Recensioner

“Omskakad spelplan” på Göteborgs Konstmuseum

Förra året visades göteborgarnas konst från 60- och 70-talet i en utställning på Göteborgs Konstmuseum. Denna följs nu upp av ”Omskakad spelplan: Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet”. Jag blir först förvånad när jag besöker utställningen – var det inte mer än så här, verken tycks så få och utställningen verkar ha snävats åt. Men till skillnad från den föregående satsningen upplevs årets utställning som mer sammansatt och angelägen.  Detta kan givetvis ha någonting att göra med att denna period har kommit att betraktas som en viktig tid för nya medier [...]Läs mer

Publicerad 13 maj 2010Av Sara ArvidssonI Recensioner

3 avgångsutställningar från Valand

Så var det vår igen och dags för Valands årliga avgångsutställningar. I år presenteras konst från fyra olika utbildningar samtidigt, men på tre skilda platser. Magisterelevernas utställning tar plats i Konsthallen, Fotohögskolan samt C: Art: Media kan ses nere på Röda Sten och de internationella mastereleverna från Ryssland kan betraktas på Galleri Rotor. Detta enorma pådrag bäddar för en spännande upplevelse, men också problem då man ämnar skriva en sammanfattande text om det hela.  Avgångsutställningar är ju alltid ganska svåra att kritisera, då de spretar och sprudlar, någonting som gör dem [...]Läs mer