Recensioner Kategori

Publicerad 24 september 2008Av Lars-Erik Hjertström LappalainenI Recensioner

Milliken Gallery, Stockholm: Lisi Raskin (28/8-5/10)

Snarare än verk eller installationer verkar det nästan vara en bana som Lisi Raskin har gjort på Milliken. Ungefär en sådan bana som barn gör när de intar ett nytt rum, men hon har också gjort krigsarkitekturen och provsprängningslandskapen som den går genom. Längs den gör man på vissa ställen vissa saker av inget annat skäl än att bekräfta att banan finns. Man lyfter på luren vid kontrollbordet i bunkerrummet, tittar på skärmarna, ställer sig framför övervakningskameran. I nästa rum känner man på de ugnsfolieklädda väggarna, medveten om att det [...]Läs mer
Jubileumsåret på Konstmuseet i Visby avslutas med en riktig långkörare där fyra fristående konstnärer presenteras. Men konstnärerna bär också på ett släktskap till varandra då Eva är mor till Tova Mozard och Nils är far till Björn Hammarström. Det här till synes lite alldagliga temat tycker jag är spännande då det också speglar konsten och den tid konstnärerna är fostrade i. Att det dessutom visar sig att det handlar om tre konstnärs generationer med Tova Mozard som representant för dagens unga konstnärer och Nils Hammarström som tillhörde sextiotalets politiska konstnärskår, [...]Läs mer
Landskap som kan gäcka vår nyfikenhet och ger spelutrymme för vår fantasi är det som knyter samman verken i ”Unknown Land”. En titel som är hämtad från tidiga kartografers benämning av de vita fläckarna på kartan. Områden som civilisationen ännu inte skaffat sig kunskap om. Men här finns också naturen som vetenskapligt objekt, som spegling för att förstå vår egen litenhet. Det är romantikens syn på den vilda otämjbara naturen. Ett landskap vi vill behärska med vårt vetande men som aldrig till fullo låter sig utforskas. ”Unknown Land” är producerad [...]Läs mer

Publicerad 17 september 2008Av Sara ArvidssonI Recensioner

Röda Sten, Göteborg: ”Read Me” (6/9-26/10)

I Röda Stens robusta utställningsrum Katedralen uppmanas besökare att ta del i något som närmast skulle kunna beskrivas som en upptäcktsfärd. Initiativtagare bakom projektet är fyra före detta elever vid Valands Independent Studies, som tidigare även legat bakom seminariet ”Eat Me, Drink Me”. Liksom den nyare utställningen, som nu visas på Röda Sten, hade seminariet som avsikt att lyfta fram fruktbarheten hos heterogena sammankomster, även om det i ”Eat Me, Drink Me” främst lades fokus på möten av ett kulinariskt slag. Studymedlemmarna samarbetade då med Michelangelo Pistolettos ideella organisation Love [...]Läs mer

Publicerad 10 september 2008Av Anders OlofssonI Recensioner

Konstakademien, Stockholm: Carnegie Art Award (5/9-26/10)

I år är det exakt tio år sedan den första Carnegie Art Award-utställningen, passande nog även den på Konstakademien I Stockholm. När årets utställning nu efter en sejour i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Reykjavik når Stockholm kan man gärna ta sig en funderare på temat ”vadan och varthän”. Penningmässigt är priset ett av de större i konstvärlden, och syftet har alltsedan starten varit att främja det nordiska måleriet, ”i vid bemärkelse” som det numera heter. Det gör att man blivit allt mindre bunden vid materiella urvalskriterier. Även konstnärer som inte [...]Läs mer

Publicerad 10 september 2008Av Mathias JanssonI Recensioner

Mejan Labs, Stockholm: ”Beyond Future” (29/8-5/10)

”What’s that?” är frågan som ställs i Mejan Labs senaste utställning ”Beyond Future”. En fråga som kan uttrycka både rädsla och misstänksamhet inför det okända, men också stå för nyfikenhet och förhoppningar inför det nya. Två synsätt som kommit att präglar SF-litteraturens största genrer: dystopin där tekniken utgör ett framtida hot och utopin där teknik hjälper människan och förbättrar världen. Utgångspunkten för utställningen ”Beyond Future” är alltså science fiction och Kuba Bakowskis verk ”What’s that?” sammanfattar i stort utställningens tema. På skärmen projiceras ett lilafärgat plasmamoln som ständigt ändrar form [...]Läs mer

Publicerad 1 september 2008Av Anders OlofssonI Recensioner

ALP/Peter Bergman, Stockholm: Stefan Otto (29/8-27/9)

Vi lever i en tid där backspegelsperspektivet är den mest gångbara synvinkeln. I musik, mode, politik och ekonomi ser vi allt oftare exempel på hur det förgångna får erbjuda den blåkopia mot vilken samtiden bedöms. Inte bara bedöms – i många fall är det också så att vi i det förflutna väntar oss att lösningen på dagens problem plötsligt skall födas som Afrodite ur havet. Men redan en mycket gammal och insiktsfull grekisk filosof lärde ut att det aldrig går att stiga ned i samma flod två gånger. Det är [...]Läs mer

Publicerad 26 augusti 2008Av Anders OlofssonI Recensioner

Studio 44, Stockholm: Zhenchen Liu (21/8-7/9)

Allt samhälleligt framåtskridande har sitt pris. Men kvaliteten i ett samhälles moral kan mätas i hur högt medborgarna anser att detta pris får vara. Härvidlag är skillnaderna faktiskt mindre än vad man kan tro mellan totalitära stater och demokratier av olika schatteringar. Den självlegitimerande hänsynslösheten och likgiltigheten för olyckor som drabbar någon annan är lika grundmurad i bägge samhällssystemen. Zhenchen Liu föddes samma år som Mao Zedong avled och den kinesiska kulturrevolutionen kraschlandade efter åratal av blodig terror och förtryck. Han växte upp i Shanghai, den stad i Kina som [...]Läs mer
I domkyrkan i Visby visas nu vandringsutställningen ”Made in Asia”. I den utställningen visar 17 kristna asiatiska konstnärer sina bilder av Kristus, Jesus, Frälsaren, Människosonen, Messias eller vad vi nu vill kalla honom. Man kan även säga att Människosonen är ”Made in Asia”. För även om vår västerländska bild av honom är en blond vit man så menar somliga att Bibeln berättar om Jesus som en man född och verksam i Asien och Afrika. Därför känns det spännande med andra Kristusbilder än de som vi i västerlandet lever med. Andra [...]Läs mer

Publicerad 15 augusti 2008Av Anders OlofssonI Recensioner

Skeppsholmen, Stockholm: ”Försvar” (14/8-16/8)

Just när det kalla kriget verkade vara avslutat och det svenska invasionsförsvaret en överårig dinosaurie, minne från en svunnen tid med en annan säkerhetspolitisk agenda, då är plötsligt ordet ”försvar” åter på (nästan) allas läppar. Sommarens debatt kring FRA-lagen visade med önskvärd tydlighet hur problematisk gränsdragningen blir mellan legitim, säkerhetspolitiskt motiverad underrättelseverksamhet och misstänkt, klåfingrig övervakning av de egna medborgarna. Och USA:s, Kinas och Rysslands agerande på den utrikespolitiska arenan under de senaste åren har gjort det uppenbart hur lite små länder har at sätta emot när de stora elefanterna [...]Läs mer