Recensioner Kategori

Publicerad 15 januari 2008Av Lena KarlssonI Recensioner

Lunds Konsthall: Fiona Tan (24/11-27/1)

Hemlöshet kan ta sig uttryck på olika sätt. Spektrat sträcker sig över allt från brutala systematiska uteslutningsmekanismer till mer sofistikerade metoder att ställa människor utanför ett socialt sammanhang. Bokstavligt talat handlar det om att inte ha någonstans att ta vägen när mörkret faller på. På ett metaforiskt plan kan det beskrivas som ett slags mentalt utanförskap eller bara en allmän känsla av att inte tillhöra. Orsaken till att tankar om inneslutning och uteslutning dyker upp i mitt huvud är högst konkret. Inne i konsthallen har konstnären låtit ställa upp en [...]Läs mer
Knappt har konståret hunnit börja, så slår Juan Pedro Fabra till med en kanonutställning hos Brändström & Stene. Fabra gick ut Kungl. Konsthögskolan så sent som 2003, och hamnade snabbt i en situation som de flesta unga konstnärer bara kan drömma om: han headhuntades av Francesco Bonami till biennalen i Venedig. En sådan lycka kan vara både en välsignelse och en förbannelse. Har man otur hamnar man i grottekvarnen och får producera ett ändlöst antal beställningsverk för den internationella konstmarknaden. Men har man tur – och en rejäl dos personlig [...]Läs mer