Alla artiklar av Sara Arvidsson

Konstkritiker och skribent i Göteborg

Publicerad 28 mars 2018Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Ola Åstrand på Konsthallen Trollhättan

I kölvattnet efter #metoo har det säkert funnits många manliga konstnärer som rannsakat sina handlingar och sin konst. Ola Åstrand är en av dem. I den retrospektiva utställningen Male Hysteria! på Konsthallen Trollhättan visar konstnären prov på ånger. Han har betraktat sig själv som en obekväm sanningssägare, en som går i bräschen och avslöjar civilisationens lögner. Men egentligen har han bara vandrat på en stig som har trampats upp av åtskilliga romantiker före honom. Han skriver att han var arg och ledsen, vilket kan bero på att han växte upp [...]Läs mer

Publicerad 5 mars 2018Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Bauhaus Situationiste på Mjellby konstmuseum

”Oenighet ger styrka” var den internationella konstnärsgruppen Bauhaus Situationistes devis, och utgör även titeln på utställningen som nu visas på Mjellby konstmuseum. Genom olika aktioner, filmfestivaler och happenings ville gruppen demontera konstvärldens auktoritära ordning. Vardagslivet inlemmades i konsten och vice versa – det skulle inte finnas någon särskiljande gräns. Civil olydnad och anarkism var viktiga komponenter i deras konfrontativa praktik och betraktarna skulle integrera med verken. Konsten ansågs ha en revolutionär funktion. Gruppen bildades av Hardy Strid, Jørgen Nash och Asger Jorn i början av 1960-talet, efter att den skandinaviska [...]Läs mer

Publicerad 23 november 2017Av Sara ArvidssonI Recensioner

Peirone och Dijkstra i Göteborg

När en rakad Britney Spears attackerade en påflugen fotograf för tio år sedan, var pressens och omgivningens reaktioner såväl upprörda som skadeglada. Popstjärnan hade ”tappat det”; hon var tragisk och skandalös. Jag minns att jag sympatiserade med Britney. Från att ha varit en insmickrande och klistrigt söt flicka, ”en produkt” som strök normerna medhårs, framstod hon plötsligt som en komplex individ. Det var bara förståeligt och väntat att hon ”spårade ur”, med tanke på hennes kravfyllda bakgrund. Jag får en liknande känsla när jag betraktar Julia Peirones porträtt, som nu [...]Läs mer
Träd, Gräs och Stenar är ett av Sveriges mest kända proggband. Nu visas grupputställningen Om gräs, träd & stenar i Bohusläns museums konsthall, och dess titel är förvillande lik den gamla musikgruppens namn. Det är inte någon slump. Utställningen, som curaterats av Agneta von Zeipel, knyter an till frågor som också var brännheta under 70-talet, då proggmusiken var som störst och miljömedvetenheten växte. Verken i utställningen är skapade av sex svenska konstnärer och de porträtterar naturen, på skilda sätt. I utställningstexten skriver von Zeipel: ”Människans syn på naturen har växlat [...]Läs mer

Publicerad 31 juli 2017Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Klas Eriksson på Göteborgs konsthall

Titelverket i Klas Erikssons utställning Vet din mamma var du e? på Göteborgs konsthall är en nyproducerad, hög pelare av livbojar. Deras lätt snedvridna placering associerar, enligt utställningstexten, till en DNA-spiral och således även till människans nedärvda behov av trygghet. Det är inte utställningens intressantaste verk, ändå sammanfattar det sensmoralen på ett konsekvent sätt. För Erikssons konst testar gränser: den tar obstinat spjärn emot det lugna i tillvaron samtidigt som den verkar längta efter detsamma, lite som ett barn kan agera gentemot en förälder. Ibland blir den provocerande grabbig, men [...]Läs mer

Publicerad 18 juli 2017Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Kent Klich på Hasselblad Center

Gazaremsan har beskrivits som världens största fängelse. Den israeliska ockupationen – som har pågått i femtio år – har förvandlat det palestinska området till en fatal mellanrumszon. En långvarig blockad hindrar dessutom människor att ta sig in eller ut ur territoriet. Hur det är att leva i ett sådant lamslaget samhälle kan vi som befinner oss utanför knappast förstå, såvida vi inte vid något tillfälle har genomlidit ett liknande trauma. Den svenske fotografen Kent Klich har sedan början av 2000-talet dokumenterat det dagliga livet i Gaza. I hans utställning Gaza [...]Läs mer

Publicerad 15 mars 2017Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Julian Rosefeldt på Röda Sten

Flyktingar och migranter klumpas ofta samman i en homogen grupp. Det verkar sällan spela någon roll att individerna kommer från olika länder eller kontinenter – de ses ändå som en ansiktslös massa. De betraktas utifrån, från håll. I den tyske konstnären Julian Rosefeldts suggestiva filminstallation Asylum (2001-2002), som just nu visas i Röda Stens Katedral, undersöks och reproduceras stereotypa bilder av migranter.  Det är inte ett helt nytt verk, men det ligger ändå märkligt rätt i tiden. I stället för att visa på människors egentliga differenser – som brukar vara [...]Läs mer

Publicerad 14 december 2016Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Patrik Bengtsson på Alingsås konsthall

Det mesta i livet som vi tar för givet är egentligen temporärt och förhandlingsbart. Ingenting är beständigt. Jag påminns om detta när jag besöker Patrik Bengtssons utställning Rest your little head and tell me about the past som just nu visas på Alingsås Konsthall. Den liknar en arkeologisk fyndplats. Det mest iögonfallande verket är en väldig textilskulptur i form av en Brontosaurus som ligger och vilar med huvudet mot en kudde på golvet. Dess dåsiga gestalt är såväl mysig som sublim och för tankarna till Joseph Beuys filtskulpturer, fast i detta [...]Läs mer

Publicerad 16 november 2016Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Stan Douglas på Hasselblad Center

Till skillnad från förra Hasselbladpristagaren Wolfgang Tillmans, vars fotografier och utställningspresentationer präglas av en chansartad och ungdomlig energi som har många likheter med bildflödena som tumlar runt på nätet, är produktionen av årets pristagare, filmaren och konstnären Stan Douglas, mestadels mera narrativ, sluten och fullbordad. I utställningen på Hasselblad Center visas ett urval av Douglas fotografier, skapade under början av 2000-talet och framåt. Hans konst hämtar ofta inspiration från turbulenta händelser i historien, vilka han iscensätter i intrikata fotografier i storformat. Serien Disco Angola från 2012 är ett exempel på detta och dess [...]Läs mer

Publicerad 9 november 2016Av Sara ArvidssonI Recensioner

Oscar Guermouche i Slottsskogen

David Koresh är troligen en av de kändaste sektledarna i modern tid. Han gick till historien 1993, när en misslyckad husrannsakan på Davidianernas ranch utanför Waco i Texas resulterade i en blodig eldstrid. Efter en femtio dagar lång polisbelägring sattes centret slutligen i brand. Det var en tragisk självmordsakt, som tyvärr även tog flera försvarslösa barns liv. Koresh tycks ha varit besatt av sin egen storhet och av att belägra så många kvinnor som möjligt. I Oscar Guermouches fascinerande verk You Made Me verkar Koresh eller någon annan med ett [...]Läs mer