Recensioner Kategori

Publicerad 16 oktober 2020Av Jenny DanielssonI Recensioner

Jungnelius hos Stene och Klenell på Galleri Glas

Stockholm stoltserar just nu med två skulpturutställningar med stark förankring i svensk glastradition. Stene Projects låter Åsa Jungnelius materialkänsliga konstverk inta gallerirummet och Galleri Glas presenterar intrikat och glimrande kristallglas av Simon Klenell. Åsa Jungnelius utställning Open hos Stene Projects visar konstnärens utpräglade och djup finstämda känsla för material- och formmöten. Glas utgör en given del, men spegelglas och olika sorter av marmor och nylonstrumpor är lika självklara komponenter. Assemblaget Open, som vindlar sig mellan tak och golv, fogar elegant samman bland annat neon, lintråd och vidja. Ett roder för [...]Läs mer

Publicerad 14 oktober 2020Av Magnus BonsI Recensioner

Giacometti på Moderna

Moderna museets mycket sevärda utställning med Alberto Giacomettis (1901-66) skulpturer, målningar och teckningar har sitt centrum i ett stort podium som breder ut sig mitt i den öppna rumsliga installationen. Ovanpå det låga podiet och i nära kontakt med golvet – med betraktarens rum – står ett stort antal av Giacomettis karaktäristiska figurer. Ett landskap av långsmala gestalter i olika storlek, de flesta vända åt samma håll. Orörliga och liksom inväntande, uråldriga – och ändå vid liv. Det är en märklig procession. Mäktig, nästan plågsamt vacker. Jag har svårt att [...]Läs mer

Publicerad 12 oktober 2020Av Andreas GedinI Recensioner

Runo Lagomarsino på Galerie Nordenhake

Runo Lagomarsino har anordnat ett slags dödsmässa på Galerie Nordenhake. Det är en sammanhållen installation, poetiskt konceptuell och vilar tungt på materialen som betydelsebärande. Här ligger bland annat insekter som angriper museisamlingar på lit de parade i vita tändsticksaskar, rökslingor har fångats in i glasbollar, ett par demolerade nycklar hänger patetiskt på en järntråd, texten Geografia del hambre (Hungerns geografi, ovan) är skriven i bokstavlig eldskrift på bakplåtspapper och i det innersta rummet möter stearinljusens lågor tända glödlampor inför en video där en man berättar om exil. De inledande glasbollarna [...]Läs mer

Publicerad 10 oktober 2020Av Emma WargI Recensioner

Gylleboverket på Färgfabriken

Gylleboverket är en konstnärsgrupp med skiftande medlemmar; Etta Säfve, Jona Elfdahl och Shelley Sharr är personerna bakom den här specifika installationen. De har arbetat fram verket på Färgfabriken utifrån begreppet djupekologi; idén om människan som del av naturen. Klimatkonst har blivit ett begrepp samtidigt som medvetenheten om frågans akuta natur har trängt in i vårt sätt att betrakta konst, antingen den utger sig för att handla om klimatet eller inte. När samhället nu står inför en yttre omställning för att begränsa vår klimatpåverkan tycks den största utmaningen vara att ställa [...]Läs mer

Publicerad 7 oktober 2020Av Magnus BonsI Recensioner

Åke Hodell på Tensta konsthall

Att det finns en kontinuitet i Åke Hodells (1919-2000) konstnärliga verksamhet blir snart tydligt i Tensta konsthalls gedigna och öppna presentation. Liksom att hans röda tråd snarare är ett angreppssätt än någon specifik stil eller utseende. Energi och agitation. Mer sinnesutvidgning än sinnesstämning. Hodell var en utpräglad gränsbrytare, en överskridare. Främst är det väl som en av 1960-talets konkreta poeter Hodell är känd, men hans register var betydligt bredare än så. Han var stridspiloten som utvecklades till pacifist, barnteaterarbetaren som blev förläggare och kompositör. En grafiker som gjorde radioteater, en [...]Läs mer

Publicerad 5 oktober 2020Av Gabriela LopezI Recensioner

Tova Mozard på Cecilia Hillström Gallery

Som trollbunden av drömmarnas och fiktionens fabrik. Så skulle jag vilja beskriva konstnären Tova Mozards fascination för Los Angeles. Hennes oupphörliga behov av att gång på gång återvända till, vistas i och insupa det perifera, udda och mörka i änglarnas stad. Och i denna performativa akt ligger så att säga, en önskan att ansluta sig till de urbana historier och livsöden som konstnären kommer i kontakt med och utforskar. Så förefaller det i alla fall i hennes pågående utställning på Cecilia Hillström Gallery. Genom Mozards arbetsmetod av associationer och rollspel [...]Läs mer

Publicerad 3 oktober 2020Av Windy Fur RundgrenI Recensioner

Gudrun Åhlberg på Fullersta gård

Vågar du? Gudrun Åhlberg frågar journalisten som väljer att inte svara. De står i Åhlbergs ateljé och frågan hänger i luften. Videodokumentären visas i utställningen Livssyner på Fullersta gård. Åhlberg ler mystiskt och tittar ned på mängden av bilder, sorterade i utdragbara lådor, som hon gärna visar för kameran. Munnar. Ögon. Snäckor. Fingrar. Färgsorterade. Storlekssorterade. Låda efter låda i arkivhurtsar. Att våga bryta ut, vara annorlunda har alltid varit en drivkraft, en nyfikenhet, säger hon vidare. Vid den tidpunkten undervisar hon också på Konstfack och det märks i videon hur [...]Läs mer

Publicerad 26 september 2020Av Windy Fur RundgrenI Recensioner

Värdsutställningen på Konsthall

Den nya utställningsplatsen Konsthall ligger alldeles intill Årstabergs pendeltågstation. Där pågår under sex dagar den ambitiösa grupputställningen Värdsutställningen med 11 konstnärer som alla arbetar som värdar på Bonniers konsthall. När man står och vaktar finns det nog också mycket tid åt att i tanken skissa på sina egna konstverk, tänker jag nyfiket. Kanske var det till och med där som Carolina Andreasson lekte med idén om ett verk som syns både utomhus och inuti en utställning? De stora fönster på Bonniers konsthall som vetter mot Torsgatan omfamnar det offentliga rummet [...]Läs mer

Publicerad 25 september 2020Av Andreas GedinI Recensioner

John Bauer på Waldemarsudde

Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen på Waldemarsudde är en utställning för vår splittrade och polariserade samtid. Den lyfter fram sagan och den kollektiva berättelsens betydelse, respekten för naturen och ett sökande efter en profan andlighet. Vi delar upplevelsen av att befinna oss i ett skifte med Bauer och hans medutställare. Men John Bauers konstnärskap representerar givetvis bara en sida av sin samtid. Han verkade då industrialismen och det moderna Europa tog gestalt, städerna fylldes med inflyttade arbetare och maskinernas välde byggde ett nytt slags välstånd och avståndet [...]Läs mer

Publicerad 21 september 2020Av Johanna TheanderI Recensioner

Sorgearbete på Bonniers konsthall

När Bonniers Konsthall planerade för utställningen “Sorgearbete” fanns det senaste årets samhällsomvälvande fenomen ännu inte på kartan. Black Lives Matter-rörelsen var visserligen väletablerad, men de senaste månadernas intensitet och världsomspännande aktioner var svåra att förutspå. Och coronapandemin var ännu bara ett “worst case scenario” i statsepidemiologers vardag. Vi lever i en tid av sorg, och utställningens premisser ter sig nu plötsligt hyperrelevanta. Trots utställningens timing uppstår dock en del frågor kring eventuella paralleller. Konstnärerna i utställningen uttrycker och bearbetar en personlig förlust, av en mor, en far, make eller barn. [...]Läs mer