Alla artiklar av Johanna Theander

Johanna Theander är konstskribent med examen i konstvetenskap och kulturvetenskap från Lunds universitet. Hon skriver regelbundet för Konsten.net.

Publicerad 19 november 2019Av Johanna TheanderI Gå och se!

William Kentridge på Kummelholmen

Det novemberkyliga utställningsrummet i den gamla panncentralen Kummelholmen vibrerar av ljud i mörkret. På väggarna exploderar myriader av linjer, ljudvågor och rörelse i blåvita toner på den svarta bakgrunden och i rummets mitt andas en träkonstruktion likt ett dragspel eller en vävstol, eller varför inte en lunga? Snart byts scenerna och en trumma börjar slå. Till karnevalisk musik med suggestivt mörka undertoner rör sig skuggfigurer genom rummet. Vi befinner oss i Platons grotta där verkligheten projiceras på grottans bakre vägg. Scenen byts igen. En metronom börjar slå på en av [...]Läs mer

Publicerad 27 augusti 2019Av Johanna TheanderI Recensioner

Alltings mått. Om det (o)mänskliga på Lunds konsthall

Titeln på utställningen refererar till den grekiska filosofen Protagoras uttalande: ”Människan är alltings mått.” Historiskt har det tolkats som att människan står i centrum för en förståelse av världen och att sanningen är relativ för varje subjekt. Det är principer som dominerat västerländskt tänkande och humanismens ideal, men som konstnärerna här ifrågasätter och utvecklar, menar konsthallschef Åsa Nacking i sin inledning till katalogen. Även utställningskurator Hans Carlsons fördjupande text är läsvärd och ger en bra teoretisk inramning till konstnärernas verk. För denna texts skull kan den dock kokas ned till [...]Läs mer

Publicerad 22 maj 2019Av Johanna TheanderI Recensioner

Konstfacks vårutställning 2019

Årets upplaga av Konstfacks vårutställning är curaterad av Emily Fahlén och Asrin Haidari; en utmanande uppgift när 179 studenter från vitt skilda discipliner ska presenteras. När nu skolan även fyller 175 år får dess historia och roll som institution också ta plats i utställningen. Fahlén och Haidari låter studentkollektivet Brown Island agera röd tråd genom utställningen med textbitar ur deras senaste publikation ”Brown Island in the White Sea: A handbook for a Collective Practice”. Brown Island har genom utställningar och skrifter under flera år ifrågasatt Konstfacks institutionaliserade vithet, ett välkommet [...]Läs mer

Publicerad 15 maj 2019Av Johanna TheanderI Gå och se!

Thomas Broomé på Galleri Magnus Karlsson

I sin sjätte separatutställning på Galleri Magnus Karlsson, ”The Eaters”, fyller Thomas Broomé sin vana trogen galleriet med en blandning av skulptur, måleri och installationer. Här finns också de återkommande referenserna till andra konstnärer och verk. Dock handlar det inte denna gång om att utforska en specifik konstnär, såsom Ingmar Bergman i utställningen ”Gästen” eller Andy Warhol i ”Pieces of Andy”. Genom att referera till andra konstnärer utforskar Broomé snarare sig själv och den egna kreativa processen. Var kommer idéer från? Och vad är de värda om de stammar från [...]Läs mer

Publicerad 30 april 2019Av Johanna TheanderI Gå och se!

Delta och Sediment på Färgfabriken

Journalisten och författaren Anders Ehnmark sa en gång i relation till nyhetsrapporteringen från Afrika: ”Vi vet allt om hur afrikaner dör, men ingenting om hur de lever.” Samma logik kan sägas gälla för den mediala rapporteringen av livet i Bangladesh. Textilfabrikernas slit och den globala uppvärmningens högst verkliga konsekvenser dominerar bilden av dagens Bangladesh för många av oss. Det vill Färgfabriken ändra på med vårens utställning ”Dela och Sediment”. Tre konstnärer, alla med bas i Dhaka, ger genom varierande uttryckssätt mer komplexa perspektiv på Bangladesh och dess invånare. Färgfabrikens stora [...]Läs mer

Publicerad 29 januari 2019Av Johanna TheanderI Gå och se!

Hanna Ljungh på Anna Bohman Gallery

När Hanna Ljungh för tredje gången ställer ut på nyligen omdöpta Anna Bohman Gallery (tidigare AnnaElleGallery) är det med samma verkande kraft som i hennes tidigare utställningar. Material och inspiration hämtas fortfarande från jorden, berget och marken, ett genomgående tema i Hanna Ljunghs konstnärskap. I det första utställningsrummet presenteras metaller och mineraler på baser täckta av spegelyta. Basernas olika lager påminner om verken ”Foundations” och ”Vivisections” i Hanna Ljunghs första utställning på galleriet. Även de verken syftade till genomskärningar av jordlager. De hämtar konnotationer från genomskärningar som tidsdokument, som indikationer [...]Läs mer

Publicerad 12 december 2018Av Johanna TheanderI Recensioner

Memory Matters på Skissernas Museum

Titeln på Skissernas Museums senaste utställning, Memory Matters, anspelar på att ordet “matter” kan ha två innebörder; “materia” men också “betyda”. När kollektiva minnen och historia får fysisk form i till exempel monument eller minnesmärken förankras deras betydelse i historieskrivningen och ger dem företräde inför andra tolkningar eller upplevelser. Monument kan också ses som ett sätt att reproducera redan existerande maktstrukturer där skapandet av historia är ett viktigt verktyg. Med utställningen Memory Matters vill man inte bara utmana vilka monument som får representera historien utan också själva historien i sig. [...]Läs mer

Publicerad 28 november 2018Av Johanna TheanderI Gå och se!

Charlotte Walentin på Elastic Gallery

Charlotte Walentins konst existerar i ett gränsland och hennes verk har en tendens att ställa fler frågor än de besvarar. Ofta med den egna existensen som utgångspunkt. På Elastic Gallery visas flera av hennes textila verk, även om materialvalet inte alltid är så uppenbart. ”Fold #1 – 3” består av två tygstycken vardera i kraftig kanvas, målade med bläck i dova nyanser av antingen grönt, lila, rosa eller brunt. Det översta stycket är nedvikt och blottar det undre tyget. På håll vet man som betraktare inte om det är trompe [...]Läs mer

Publicerad 17 september 2018Av Johanna TheanderI Gå och se!

Carmen Winant på Stene Projects

“Body/Index” på Stene Projects är Carmen Winants första soloutställning i Europa och en presentation av en konstnär som framför allt arbetar med funna bilder i gränslandet mellan collage och installation. I ”Body/Index” har Carmen Winant utgått från äldre böcker med bilder på kvinnor ämnade att fungera som referensmaterial för konstnärer. Ovanpå dessa finns sedan bilder på kvinnor i olika åldrar och av olika etnicitet, ensamma kvinnor och kvinnor med barn, kvinnor som dansar, arbetar eller utför andra aktiviteter, i närbild eller på avstånd. Det är ett myller av bilder som [...]Läs mer

Publicerad 10 september 2018Av Johanna TheanderI Gå och se!

Joakim Ojanen på Christian Larsen

Christian Larsen i Stockholm fylls till brädden av Joakim Ojanens figurer i keramik och brons. Figurer som står själva eller interagerar med varandra, som verkar vänta på något eller är fullt upptagna med någon aktivitet. De är målade och glaserade i en för Ojanen typisk färgskala. Inspirationen till hans egensinniga uttryck kommer från graffiti och tecknade serier men är i Ojanens konst översatt till tredimensionell form i lera. Dock är han inte bunden vid något specifikt medium utan behärskar måleri likväl som skulptur i olika material. Formspråket känns däremot igen [...]Läs mer