Recensioner Kategori

Att vara konstnär är ett sätt att tänka, menar Ernst Billgren i sin bok ”Vad är konst?”. Kanske det. Men snarare ett sätt att se, skulle jag vilja påstå. Oavsett vilket medium eller material konstnären arbetar med föregås det av ett seende som avviker från det konventionella. Detta har inget med den gamla kulten av det gudomligt inspirerade konstnärsgeniet att göra, utan bör enbart ses som ett konsterande av att konst sällan handlar om att enbart producera grejor. Jacob Dahlgrens konstnärskap har länge centrerats kring just ett sätt att betrakta [...]Läs mer
Medan man på vissa utställningar bara behöver ta ställning till konsten som ställs ut tvingas man på andra också måste betrakta konceptet som det förra är en del av. Detta innebär att även om konsten i sig är bra kan utställningen som helhet vara dålig. På parutställningen med Helmer Osslund och Karin Mamma Andersson som nu visas på Norrköpings Konstmuseum kan inte bara konsten betraktas: dess koncept är minst lika viktigt. Utställningen inleder konstmuseets nya nordiska temaprojekt, som omfattar totalt tre utställningar med sammanlagt sex konstnärer under året. Syftet med [...]Läs mer
Det är ett rent helvete att försöka skildra ondskan i tillvaron. Det upptäckte redan Dante och Dostojevskij, som kämpade en närmast djurisk kamp för att förmå godheten att framstå som lika trovärdig och konstnärligt tilldragande som ondskan. Och vad blev resultatet? Ja, inte är det lovsången i Paradiso vi minns av Dantes Gudomliga komedi. Och inte är det den trosvisse Aljosja Karamazov som blivit kvar i vårt minne. Nidingarna som grillas i Inferno, Storinkvisitorn och den mörke, plågade Ivan Karamazov är de personager som bränt sig fast i vårt medvetande. [...]Läs mer
En värld på gränsen mellan upplösning och bevaring visas nu på Göteborgs Konsthall. De afrikanska konstnärerna Yto Barrada och Hala Elkoussy presenteras i två separatutställningar, vilket fyller en värdefull funktion. De vidrör liknande frågor i sin konst, då de båda berör den rådande situationen i Nordafrika, samtidigt som de gör det på skilda sätt. En rörelse, inpräntad av såväl ovisshet som hopp, kännetecknar deras arbeten. Humor och romantik paras med nedstämdhet och uppgivenhet. Denna ambivalens görs även påtagbar i hur verken har arrangerats och färdigställts: Barradas fotografier har ofta olika [...]Läs mer

Publicerad 11 mars 2009Av Lars-Erik Hjertström LappalainenI Recensioner

Färgfabriken, Stockholm: Jennifer Bornstein (6/3-26/4)

Där ljus är, brukar en sensuell konceptualism dölja sig. I Jennifer Bornsteins ligger konceptualismen nog i relationen mellan den snabba gesten och den långsamma produktionen, en relation som förkroppsligas i hennes verk. Till exempel gesten att sträcka in en hand som håller en klöver framför en klöveräng som bakgrund – en film som är några sekunder lång, men mödosamt gjord i 16mm-formatet, klippt och manipulerad på ett tidsödande sätt. Eller hennes etsningar, där teckningarnas enkelhet också konfronterar etsningsteknikens besvärliga process. Det är som om hon därigenom ville dväljas i ett [...]Läs mer

Publicerad 11 mars 2009Av Lars-Erik Hjertström LappalainenI Recensioner

Galleri Thomas Wallner, Malmö: Anders Soidre (21/2-18/3)

Innan jag kom till Malmö levde jag uppriktigt sagt i naiv förvissning om att Anders Soidre aldrig någonsin skulle komma att göra en dålig utställning. Nu utgör ju oförstående tveklöst ett moment i mötet med en utställning eller ett verk, ja det är rent av en viktig del av verken själva. För att inte den ska gå förlorad, och därmed verket eller utställningen, krävs en asketisk disciplin av betraktaren: inte fälla något omdöme alls innan man i detta oförstående äntligen har tyckt sig greppa någonting som är, om inte älskvärt [...]Läs mer
Konstnärsrollen är med god marginal den mest flexibla rollen i hela konstsystemet. Medan kritiker, curatorer och gallerister gnabbats om vem som har vilken position på konstscenen så har konstnärerna utan större åthävor tagit sig vidare från tuva till tuva. Idag är konstnärsrollen så rymlig att den nästan är på väg att mista sina konturer. Det går i stort sett lika bra att pula i tysthet i ateljén som att agera projektledare eller curator – det intressanta blir i stället den speciella blick för osynliga sammanhang som konstnären har. Car Michel [...]Läs mer

Publicerad 25 februari 2009Av Maria JohanssonI Recensioner

Christian Larsen, Stockholm: Karin Broos (19/2-29/3)

Att ge sig i kast med att skriva om Karin Broos målningar känns som en stor utmaning. De påminner om Allers veckotidningsillustrationer från 50-talet mixat med något annat som gör att jag inte kan gå förbi dem utan att försöka ta ställning. De är omsorgsfullt målade i olja på duk och i stora format och de får mig att känna både en slags odefinierbar oro och något så banalt eller patetiskt som lycka och tillfredställelse över livets fullkomlighet. Klibbig närhet blandat med en överväldigande existentiell upplevelse. Miljön och människorna i [...]Läs mer
Många skräms av begreppet ”konceptkonst”. Men det beror nog mest av allt på vad man lägger in i begreppet. Inför Hreinn Fridfinnssons konst är det svårt att känna sig skrämd eller provocerad. Fridfinnsson är en av de konceptkonstnärliga veteranerna, och grundade 1965 tillsammans med några konstnärskolleger gruppen SUM. Gruppen skulle komma att få ett stort inflytande på utvecklingen av den isländska konceptkonst som Fridfinnsson tillsammans med bröderna Kristjan och Sigurdur Gudmundsson idag är de främsta representanterna för. Periodvis har Fridfinnssson kopplats ihop med Arte Povera-rörelsen eftersom han ofta använder sig [...]Läs mer
När begreppet New Media Art dök upp för några år sedan var det egentligen en sammanfattande rubrik på företeelser som pågått i gott och väl mer än hundra år. För konstnärer har i alla tider varit fascinerade av de möjligheter nya medier och ny teknik skapar, inte som verktyg i sig utan som instrument för att tränga ännu ett stycke bakom förlåten som döljer tillvarons innersta hemligheter. Numera har det emellertid blivit vanligast att förknippa New Media Art med konst som på ett eller annat sätt arbetar med datorbaserade system [...]Läs mer