Frågeformuläret Kategori

Lisa Torell och Johanna Gustavsson Fürst, ”Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld”, preformance, performance och film. För Residence-in-Nature, Småland, 2016.   Beskriv din konst med tre ord: Nyfiken, komplex och olik. Hur ser din arbetsprocess ut? Olika beroende på vad jag arbetar med, inför och av vilket skäl, uppdragsgivare och plats. Vad inspireras du av? Samhällets offentlighet, sociologi, människors olika möjlighet och sätt att uttrycka sig offentligt och privat. Beteenden, system, systemfel, glapp och humor som en samhällsnödvändig ingrediens för att kunna öppna upp och förstå något. Olika [...]Läs mer
Torbjörn Johansson, ”The Color of My Eye”, installation Färgfabriken, 2012   Beskriv din konst med tre ord: Visuell, rumslig, process. Hur ser din arbetsprocess ut? Ett fysiskt arbete i ateljén inleds med ett fritt associerande mot ett specifikt rum eller sammanhang. Materialval, process är viktig. Jag vill bli utmanad och överraskad på vägen. När jag har nått en förståelse, ger de val jag gör en ökad möjlighet att skruva åt uttrycket så exakt som möjligt. Vad inspireras du av? Naturens fenomen, ljus, material som förvandlas, det specifika rummet. Vilka bilder [...]Läs mer
Catharina Gotby, ur ”Beneath”, färgfotografi, 2016   Beskriv din konst med tre ord: Existentiellt, mänskligt inre, associationer. Hur ser din arbetsprocess ut? Jag går in i ett projekt som i ett rum som jag befinner mig i, antecknar och fotograferar fantasier, associationer, drömbilder. Vad inspireras du av? Ett utforskande undersökande, utmaningen är att hitta en gestaltning och form för mitt ”ämne”. Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Jag har inga bilder om kring mig i den yttre verkligheten. I mitt inre har jag en bildbank som jag [...]Läs mer
David Svensson, “Världens hem”, Älmhult, 2016   Beskriv din konst med tre ord: Perception, ljus, materialitet, fast det skulle också kunna vara rumslighet, tid, poesi. Hur ser din arbetsprocess ut? Det är väldigt olika beroende på om det gäller ett offentligt verk, ett bokprojekt eller en utställning på en konsthall eller ett galleri. Processerna löper också hela tiden parallellt. I de omfattande offentliga verken, som oftast pågår under flera års tid, samarbetar jag med många människor med olika kompetenser, medan jag i det mer intima och småskaliga ateljéarbetet – som [...]Läs mer
Bianca Maria Barmen, “The Lonely Boys House”, skulptur i två delar, gips, oljefärg, 2016. Foto: Urban Jörén   Beskriv din konst med tre ord: Koncentration, dröm, berättelse. Hur ser din arbetsprocess ut? Ständig växling mellan tanke och handling. Tanke och handling som förenas i händernas rörelser över papper, i lera, vax och gips. Vad inspireras du av? Trappsteg som leder ned i vatten. Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Jungfru Maria och Jesusbarnet på ett oljetryck av en grekisk ikon, svart/vita foton av utrotningshotade djur i Kambodja [...]Läs mer
Verk av Joakim Forsgren från utställningen “Gravöppning”, 2015. Foto: Ari Luostarinen   Beskriv din konst med tre ord: Idéstyrd. Onödig. Nödvändig. Hur ser din arbetsprocess ut? Jag får ett infall som jag inte riktigt kan slå ifrån mig. Sedan gör jag vad som behövs för att det ska realiseras eller materialiseras. Tillvaratagande av slumpen har varit ett viktigt grepp i de utställningar jag gjort tillsammans med Mikael Goralski, som ”Restaurering av inre rum”. Vad inspireras du av? Sådant som visar att verkligheten inte är det den tycks vara. Eller tvärtom: [...]Läs mer
Installationsbild från ”Röta, bråka, skäkta och häckla” på Stephen Friedman Gallery, London 2016. Fotograf: Stephen White   Beskriv din konst med tre ord: Kan jag inte. Hur ser din arbetsprocess ut? Jag äter svinborst och dricker terpentin. Vad inspireras du av? Rutiner och vila. Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Det kommer nya hela tiden, det är liksom det jag gör på dagarna. Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Många. Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? På det sättet har jag aldrig tänkt. Vad [...]Läs mer
Beskriv din konst med tre ord: Berättande, lekfull, intuitiv. Hur ser din arbetsprocess ut? På det stora hela är det en långsam process. Den innehållsliga kärnan och de egna intresseområdena finns där från början. Sedan arbetas det kontinuerligt med detta och nya spår och förgreningar tillkommer. Det liknar ett organiskt växande. Jag utgår ofta från materialen som är det konkreta byggmaterialet. Jag finner material, objekt eller “områden” som jag av någon anledning känner starkt för. En korskoppling sker mellan mitt psyke och det här specifika som jag ser eller upplever, [...]Läs mer

Publicerad 29 april 2016Av RedaktionenI Frågeformuläret

Konstens frågeformulär # 4: Stefan Otto

Beskriv din konst med tre ord: Stillsam, sentimental och skiktad. Hur ser din arbetsprocess ut? Ett konstant, långsamt vegeterande, avbrutet av enstaka veckor av maniskt dygnet-runt-arbete. Vad inspireras du av? Just nu; hårdrocksbandet At the gates, barn och hobbyprodukter. Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Inga alls. Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Om jag bara får välja en så får det bli Alf Lindberg… eller Bill Viola. Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? ”The Paradise Institute” av Janet Cardiff. Vad är konst [...]Läs mer

Publicerad 25 april 2016Av RedaktionenI Frågeformuläret

Konstens frågeformulär # 3: Éva Mag

Beskriv din konst med tre ord: Fysisk, materiell, ibland humoristisk Hur ser din arbetsprocess ut? Stoppar upp en lerkropp, försöker få den att stå på egna ben utan armatur. Lerkroppen går sönder. Funderar på vilka attribut och former som kan få kroppen att ändå se hel ut. Vad inspireras du av? Jag inspireras av materialen jag jobbar med samt platsen jag ska ställa ut på. Sen är ju samtiden och min bakgrund en outtömlig källa som behöver kanaliseras. Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Mina äldre arbeten [...]Läs mer