Alla artiklar av Mikael Andersson

Publicerad 14 juli 2014Av Mikael AnderssonI Recensioner

“Double View” på Passagen

Att landskapet är ett populärt motiv också i dagens samtidskonst kommer knappast som en överraskning. Detta intresse har man kunnat följa hos internationella stjärnor som Andreas Gursky, Anselm Kiefer och Olafur Eliasson under flera år. Men deras ”landskapsbilder” – i fotografi, måleri eller som koncept – är aldrig bara representationer av landskapet, utan också kommentarer till vår postmoderna och -industriella värld utifrån sociala, ekonomiska eller politiska perspektiv. På Passagen Linköpings konsthall visas under sommaren verk av sju svenska konstnärer, som på ett eller annat sätt förhåller sig till landskapet i [...]Läs mer

Publicerad 10 januari 2014Av Mikael AnderssonI Recensioner

Per Wizén på Skissernas museum

I år firar Skissernas Museum i Lund sitt 80-årsjubileum. Därför uppmärksammas museets grundare Ragnar Josephson och hans intresse för tillkomstprocessen bakom måleri och skulptur (som han också undersökte i klassikern ”Konstverkets födelse” från 1940) genom en utställning med Per Wizéns collage bestående av fragment från framför allt västerlandets konsthistoria: Caravaggio, Paolo Uccello, Sandro Botticelli. Och det är ett utmärkt val. Det finns få andra svenska samtidskonstnärer vars arbetsprocess är lika fascinerande och viktig som själva verket, det faktiska objektet som vi vanligtvis ser i utställningsrummet. Scenerna känns först bekanta. Det [...]Läs mer

Publicerad 31 juli 2013Av Mikael AnderssonI Recensioner

Gerhard Nordström på Kristianstads konsthall

Gerhard Nordström har länge intresserat sig för Pompeji. Ända sedan slutet av 40-talet har han regelbundet besökt platsen, och upplevelserna därifrån har varit en konstant källa i konstnärskap. Direkt och indirekt har det ständigt inspirerat och utforskats i hans arbete. På Kristianstads konsthall visas nu flera av dessa verk för första gången i en samlad presentation. Det är en koncentrerad och fängslande utställning, som samtidigt ger en bild av hur mångfacetterad Nordström är: som målare, skulptör och – faktiskt – konceptkonstnär. I Nordströms värld är Pompeji en konkret plats med [...]Läs mer

Publicerad 5 juni 2013Av Mikael AnderssonI Recensioner

Avgångs-utställningar från Malmö och Köpenhamn

Det är inte långt mellan konstakademin i Köpenhamn och konsthögskolan i Malmö. Men hur är det med det konstnärliga avståndet? Finns det någon skillnad i det konstnärliga skapandet hos eleverna i Köpenhamn och Malmö? Frågan aktualiseras, vare sig man vill eller inte, av masterstudenternas avgångsutställningar: ”Afgang 2013” på Charlottenborgs konsthall och ”Rummets rymd – Species of Space” på Skissernas museum i Lund. Avgångsutställningar är alltid spretiga och ojämna. I år är de ändå förvånansvärt sammanhållna. Det är förtjänstfullt, och främjar såväl helheten som delarna, konstnärernas olika bidrag. Utställningarnas uppbyggnad blir [...]Läs mer

Publicerad 3 juli 2012Av Mikael AnderssonI Recensioner

“Afgang 2012” på Nikolaj Kunsthal

Årets examensutställning från konstakademin i Köpenhamn, ”Afgang 2012”, följer avgångsutställningens traditionella logik: det är brokigt, ingenting håller riktigt samman konstnärerna och konstverken, kvalitén är ojämn, alla olika uttryckssätt, medium och material används. Ofta brukar man dock kunna urskilja någon tendens eller inriktning som dominerar bland studenterna just nu, men här finns det egentligen ingenting som omedelbart är utmärkande. Men om man ändå ska försöka säga någonting om vad som förenar flera av konstnärerna och verken är det kanske rumsligheten som bör uppmärksammas, men på några olika sätt: dels som konkreta [...]Läs mer

Publicerad 1 maj 2012Av Mikael AnderssonI Gå och se!

“Scratch my name…” på Passagen

Ännu en gång visar Passagen Linköpings konsthall att det är Östergötlands bästa plats för att se svensk samtidskonst. Denna gång gör man det med en grupputställning med mestadels Malmöbaserade konstnärer. ”Scratch my name on your arm with a fountain pen (That means you really love me)” – texten är hämtad från en sång av kultbandet The Smiths – handlar om historieberättande. Det slår Andreas Poppelier, en av de sju deltagande konstnärerna och tillika projektets organisatör, fast i en till stora delar förvirrande och illa skriven väggtext som betraktaren möter precis [...]Läs mer

Publicerad 1 april 2012Av Mikael AnderssonI Recensioner

Per Kirkeby på Ordrupgaard

Som geologistudent vid Köpenhamns universitet blev Per Kirkeby intresserad av Grönland. Och 1958, vid blott tjugo års ålder, åkte han på sin första expedition till området. Därefter har han återvänt till sitt ”hemmelige lager” flera gånger, senast förra året, och platsen har varit ett återkommande intresse i såväl hans liv som konstnärskap. Att Ordrupgaard norr om Köpenhamn nu visar en utställning med utgångspunkt i denna relation är därför inte så svårt att förstå. Däremot kan fråga sig vem den egentligen är till för? “Per Kirkeby og Grønland. Det hemmelige reservoir” [...]Läs mer

Publicerad 1 april 2012Av Mikael AnderssonI Gå och se!

Michael Kvium på Nils Stærk

Kardinalen, domaren och nunnan. Det är huvudkaraktärerna i Michael Kviums senaste verk – både oljemålningar och akvareller – som just nu visas på Nils Stærk i Köpenhamn. Annars är allt som vanligt: Kvium fortsätter sin undersökning av det groteska och perverterade, förvridna människor, livets mörka och hemska sidor. Döden framför allt. I centrum står det tvådelade verket ”Tail to Tail” som löper över ett av utställningsrummets hörn: på ena sidan framställs en kardinal, på andra en domare. De knyts samman genom sina svansar vars ändar möts exakt i hörnet och [...]Läs mer
Bredgade har historiskt sett varit Köpenhamns främsta och mesta galleristråk. Men på senare år har fler och fler gallerier öppnat i gamla industrilokaler i Kødbyen eller kring Carlsbergs bryggeriområde. Och framöver kanske också ett industri- och lagerkvarter på norra Amager upplever samma förvandling: först ut är i alla fall Galleri Lars Olsen som öppnade förra året i stora och mycket fina lokaler. Genom sitt samarbete med Galleri Thomas Wallner – tidigare i Malmö, nu i Simrishamn – har flera svenska konstnärer visats: Nichlas Winmalm, Charlotte Walentin, Leif Holmstrand. Och för [...]Läs mer

Publicerad 6 mars 2012Av Mikael AnderssonI Gå och se!

“Mer passion!” på Dunkers kulturhus

Förra året tillträdde Katti Hoflin som chef för Dunkers kulturhus i Helsingborg. Ganska så omgående upptäckte hon att ekonomin inte var i balans och ställde därför in den planerade utställningen med danska Kirsten Justesen. Årets första utställning är i stället “Mer passion!”, en lågbudgetsatsning som har tillkommit i samarbete med projektet Ung konst och som utgör en fortsättning på “Passion”. Det är hur som helst ingen dålig utställning, utan snarare tvärtom: det högstämda och allvarliga tonläget som belastade dess storebror är borta. De 17 konstnärerna är unga – nåja – [...]Läs mer