Alla artiklar av Marit Jonsson

Marit Jonsson är konst- och litteraturvetare, Master of Arts, kulturskribent på Formom med speciell inriktning mot samspelet mellan text/bild/människa.

Publicerad 19 mars 2013Av Marit JonssonI Recensioner

Gustaf Broms på Uppsala Konstmuseum

Som ett skåp öppnar sig naturen; ett naturscenario bestående av tre ytor, likt en triptyk. Scenen befolkas av mänskliga individer i aktion. Men är det den naturliga naturen – skapelsen och dess kretslopp, eller människans natur – den konstruerat verksamma, som släpps ut ur det öppnade skåpet och kommer besökaren till mötes? Berättelsen som förmedlas är kombinationen, frågan är hur vi tar emot upplevelsen. Centralt finns trädet; livets träd, det urgamla, kring vilket allt kretsar. Den tredelade filmduken fyller ett helt rum på bredden och höjden. Det är mörkt i [...]Läs mer

Publicerad 28 februari 2013Av Marit JonssonI Recensioner

“Pressat” på Uppsala konstmuseum

Vad har Guillaume Corneille, Enrico Baj, Ulla Fries, Niki de Saint Phalle, Maya Eizin Öijer, Axel Fridell, Pontus Raud, Georges Braque, Christian Due och Anna Livia Löwendahl-Atomic gemensamt? Svaret är att de tillsammans med en mängd andra framstående konstnärer finns representerade i Uppsala konstmuseums stora grafiksamling. I utställningen ”Pressat – tradition och innovation i tryckta bilder” visas 74 grafiska verk från 1600-talet och framåt från när och fjärran, dessa svarar tillsammans med presenterade tekniker på frågan vad grafik är och belyser dess utveckling. Ett museum har flera uppdrag, ett är [...]Läs mer

Publicerad 5 februari 2013Av Marit JonssonI Recensioner

Andreas Eriksson på Bror Hjorths Hus

Det är fridfullt, stilla – nästan meditativt, rummets utsträckning gör det lätt att fånga helheten; ljusinsläpp utifrån, belysta verk och skuggor, upplevelser av kontraster. Taktila uttryck, målande rörelse, och det som blev kvar. Konstnärliga processer. Inga titlar är utsatta – upplevelsen är fri, men förmedlar ett omvänt uttryckssätt. Gipsrelieferna “Recur”, vita upphöjda formationer; skapade genom en process där lösningsmedel har påförts frigolit med olika grad av nedfrätning och hålrum som följd, därefter fyllda med gips. Det uppstådda avtrycket, en struktur kommen ur det till intetgjorda. De svartgrå akvarellerna, som orena [...]Läs mer

Publicerad 24 januari 2013Av Marit JonssonI Recensioner

Westerlund & Sångberg på Edsvik Konsthall

Mystik och en sorts samverkan mellan alienerande närvaro och distans förenar de bägge konstnärerna Gudrun Westerlunds och Per Sångbergs motivvärld; människans förhållande till naturen, eller det naturliga, är en annan sammanfogande länk. I Per Sångbergs oljemålningar är naturen överordnad, de mänskliga dragen förmår inte bryta igenom; ansiktsformer som ytliga konturer utan innehåll. De många gånger detaljerat återgivna djuren, ofta fåglar, kröner eller har annan framstående ställning i förhållande till människan och dess produkter. I den omgivande naturen finns djupet och det oändliga svaret, de mänskliga gestalterna erbjuder inga blickar att [...]Läs mer

Publicerad 16 januari 2013Av Marit JonssonI Recensioner

Stig Sjölund på Konsthuset

Detta är ingen konstutställning… Det är åtta år sedan Stig Sjölund senast hade en separatutställning, nu utmanar han besökarna i utställningen “Ratrace”. Se men inte röra! Konstnär och arrangör avsäger sig alla skadeanspråk. Konstnären framhåller att detta inte är någon konstutställning, dock en utställning; utställda objekt är strategiskt placerade på golv och vägghyllor i olika höjd. Godis och leksaker på barnhöjd, attribut för vuxnas lust, samt attraktiva och exklusiva objekt för andra begär, i vuxenhöjd – föremål som tilltalar olika kategorier av besökare: vill ha, röra, prova, undersöka, smaka, använda! [...]Läs mer

Publicerad 15 december 2012Av Marit JonssonI Recensioner

Gusten Widerbäck på Uppsala Konstmuseum

Man skulle kunna karaktärisera Gusten Widerbäck (1879 – 1970) som en lokal konstnär. I stort sett alla de utställda verken har anknytning till Uppsala eller dess närmaste omgivning. Utställningen visas på Uppsala slott, som för övrigt är ett av konstnärens vanligast förekommande motiv. I den stora utställningssalen hänger stadsmiljöer och dito silhuetter samt motiv från landsbygden utanför staden. Silhuetterna från olika väderstreck är välkända och i sig inte särskilt uppseendeväckande: kyrkorna och slottet, den omgivande bebyggelsens konturer, och så slätten. Om man dröjer sig kvar tillsammans med Widerbäck och närmare [...]Läs mer

Publicerad 25 september 2012Av Marit JonssonI Recensioner

“Bridges II” i Uppsala

När och var sker mötena, om de sker, och vart leder de? På en bro vandrar eller färdas människor från en plats till en annan. Rörelsen sker över något, korsar något samtidigt som den binder samman, överbrygger. På en bro sker möten, rörelsen sker sällan i enbart en riktning. För den skull är det inte säkert att mötena är djupa, har ett innehåll eller innebär fortsatt kontakt – de kan lika gärna vara ytligt artiga, eller ske utan en blick men med sinnesmedvetande; kan en betraktare avgöra mötets karaktär? Utställningen [...]Läs mer