Alla artiklar av Jakob Anckarsvärd

Anckarsvärd är skribent, konstnär och it-pedagog, verksam i Stockholm och Glasgow. Han driver även konstnärssiten: www.altruistartists.blog.se, samt sänder podradion: "Konstliv", från Konstnärshuset. Anckarsvärd har speciell fokus på konstnärsdrivna gallerier.

Publicerad 23 maj 2016Av Jakob AnckarsvärdI Recensioner

Monika Marklinger på Galleri Flach

I utställningen “Signs of Savage” går Monika Marklinger tillbaka till ett mer traditionellt måleri. Men det är naturligtvis inte utan konceptuella ambitioner. Hennes konst har ofta befunnit sig i den måleriska periferin och har dominerats av politik, slogans och plakatestetik. Hennes tekniker har snarare manifesterats i installationer med affischer, skyltar och billboards än med traditionell olja på duk. Det ingår visserligen en installation med vykort monterade på en vägg men det är framförallt målningarna som berör i hennes konstnärliga undersökning av dagens Tahiti i Gauguins fotspår. I målningarna finns det [...]Läs mer

Publicerad 28 april 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Sara-Vide Ericson på Galleri Magnus Karlsson

Ericsons måleri har i denna hennes senaste utställning utvecklats en hel del. Det känns som att det rent tekniskt verkligen hänt mycket, med renare färger, finare ljus och bättre skärpa. Man kan beskriva det som samtida realism fast med obskyra narrativa element. Med detta sagt har hon dock inte låtit koncepten stryka på foten. Fastän det inte är tydliga aktiviteter som skildras, eller att idéerna är glasklara, så dras man ändå lätt in i målningarna. Ericson aktiverar sina invanda miljöer uppe i Hälsingland varifrån hon härstammar. I ett slags konstaktioner [...]Läs mer

Publicerad 13 april 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Christer Bothén på Tegen 2

Det är fascinerande att se hur det går att förena musik och konst, och hur det kan vara möjligt att höra musik i ljudlösa konstverk och installationer. I vissa av Bothéns verk är detta uppenbart svårt att skilja åt, som i en videodokumentation från en performance på Fylkingen. Utställningen på Tegen 2 domineras av en sen installation med ljusa, genomsiktliga målningar och text. Men musiken blir svår att bortse från då Bothén först och främst är musiker, och en meriterad sådan. I utställningslokalen står också en magnifik kontrabasklarinett. Bothén har [...]Läs mer

Publicerad 29 mars 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Mikko Kallio på SPGallery

Längst in på Susanne Petterson Gallery finns ett utrymme som kallas Backstage. Inte mycket kunde vara mer väsensskilt från Olle Borgs pågående utställning i de första två rummen än Mikko Kallios bildvärld. Man får litet av en chock, rent av. Men en mycket positiv sådan. Kallios bilder är små fina verk med massor av information och dekoration. Verken är mättade med prickar, streck, strukturer, konstruktioner och krumelurer, som fyller de olika sammanfogade pappersbitarna i Kallios assemblage. Lika fullt är verken mer narrativa än de är dekorativa. Man kan få associationer [...]Läs mer

Publicerad 21 mars 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Tatjana Valsang på Galleri Andersson/Sandström

Balansen mellan ett gediget, självsäkert måleri i relation till känslighet och mjukhet. Det är det som gör att man hajar till inne på Galleri Andersson/Sandström. Tatjana Valsang är en tysk konstnär som slog igenom mitt i livet, men direkt kändes helt självklar. En av hennes kvalitéer är hur hon kombinerar det sinnliga och det andliga. Materialet är tydligt redovisat samtidigt som hon målar fram helt andra dimensioner och rymder. Måleriet är starkt och fjäderlätt på en och samma gång och det är inte utan att man står och funderar på [...]Läs mer

Publicerad 7 februari 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Martin West på Galleri Olsson

Martin Wests utställning på Galleri Olsson visar flera sidor av konstnärskapet, och att det finns en konsekvent linje i hans utveckling. West har tidigare ställt ut på det anrika galleriet Konstruktiv Tendens (som existerade mellan 1981-2009). Galleriet hade en tydligt utpräglad inriktning och visade samtidigt vilken bredd konstruktiv konst kan ha. Det samma kan sägas för Martin West som denna utställning visar en stor mängd verk i ett galleri med en mindre yta än de flesta andra i Stockholm. Frågan är om inte ”more is more” ibland,  för här skapas ett påstående [...]Läs mer

Publicerad 3 december 2015Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Fredrik Wretman på Kummelholmen

Kummelholmen är en ny konsthall i den södra Stockholmsförorten Vårberg med en underbar postindustriell miljö idealisk för platsspecifika installationer. Arkitekturen är speciell och funktionell och man man nästan få intrycket av att den skapats enkom för Fredrik Wretmans konst, som inviger konsthallen med en platsspecifik vatteninstallation. Konsthallen kommer att renoveras ytterligare efter denna utställning och anpassas för alla typer av besökare. Några skyltar på vägen skulle också vara en förträfflig utveckling. Speglingar i vatten och flytande ord och objekt har blivit Wretmans signum. Så träffande då att hans pågående utställning [...]Läs mer

Publicerad 19 november 2015Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Mikkel Carl på Annaelle Gallery

Titeln Language dissolves as a product of love begins kan tolkas som att språket upplöses när kärleken tar sin början, eller då vi börjar få känslor för något. För att tillämpa detta på konst är det då vi börjar känna något för verket som blir det svårare att förklara det. Måhända låter det mer poetiskt på engelska, men om vi applicerar påståendet på Mikkel Carls stentavlor och andra verk som visas på galleriet så kan man gå igenom olika faser när man upplever dem. Till att börja med blir jag [...]Läs mer

Publicerad 20 oktober 2015Av Jakob AnckarsvärdI Recensioner

Simone Forti på Index

När en performancekonstnär skall presenteras på ett galleri får man dessvärre ofta uppleva konstverken i andra hand. Det ursprungliga verket visas kanske som dokumentation i en monitor eller en liten projektion på en vägg i ett rum som inte är tillfredsställande mörklagt. Galleri Index är sannerligen litet, men de har gjort en lovvärd ansträngning för att visa ett representativt urval av koreografen Simone Fortis produktion. Galleriet samarbetar också med biografen Zita för att göra vissa videoverk och dokumentationer av performance bättre rättvisa. Man samverkar även med Weld och Moderna Museet. [...]Läs mer

Publicerad 17 september 2015Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Thomas Broomé på Galleri Magnus Karlsson

Thomas Broomé bjuder på en alternativ värld med verk där informationen om objekten även skapar dess form. En vanlig ingång till hans konceptuella bildvärld torde vara en kombination av Platons idévärld och den digitala världens statiska uppbyggnad av information. Platon tänkte sig att varje objekt var en avart av den ursprungliga perfekta idén av det, och hade garanterat varit en beundrare av Broomés konstnärskap. Flera riktningar av Broomés teckningar relaterar uttryckligen till design och reklam. Det är att inte undra på att hans koncept skamlöst kopierats i dessa genrer, vilket [...]Läs mer