Publicerad 08 februari 2013 Av I Recensioner Med 2677 Visningar

Chto Delat, Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler på Tegen 2

songspielDet konstnärsdrivna galleriet Tegen 2, är placerat i en pittoresk gammal huslänga i hjärtat av Södermalm i Stockholm. Det har genomgående varit hög kvalitet på Tegen 2 och varje utställning har bjudit på politiskt laddade teman. De praktiska lösningarna på utställningarna, inte minst på Supermarket, har ofta varit hi-tech, och bjudit på tekniskt intressanta grepp. Temat för vårens utställningar är Platons grottliknelse. Det sker inom ramen för projektet PROJEKTOR. Den första av dessa, ”Grottan” visar verk av den ryska konstnärsgruppen Chto Delat samt av Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler. Chto Delat har tidigare visat verk på Tegen 2 och på Färgfabriken i Stockholm.

För att dra en kort resumé av Platons liknelse: En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta med ansiktena vända inåt. Utanför grottan finns en mur, och bakom denna brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren. Eldens skuggor på grottans väggar, är den enda dimension av föremålen som fångarna i grottan kan uppleva. Detta illustrerar alltså Platons idévärld och förklarar hur han ser på filosofens roll och funktion. Hur intressant Platons liknelse än är, så är litet svårt att helt koppla de pågående utställningarna till den. Kanske det klarnar med kommande utställningar, paneldiskussioner samt med projektets övriga utveckling.

Oavsett detta, så är Dror Feilers och Gunilla Sköld Feilers videoinstallation både suggestiv och elegant. Den består av tjugo mindre projektioner i ett svartmålat rum. Ett lysrör med ultraviolett ljus skapar en känsla av att filmerna hänger fritt svävande i rummet. Alla filmerna har samma färgnyanser vilka också återkommer i Gunilla Sköld Feilers olika verk i rummet. I projektionerna ser vi människor som vandrar eller klättrar i en aldrig sinande ström. Det är som om de bygger en modern Keopspyramid eller alla var delaktiga i Sisyfos ändlösa gärning. Egentligen är det dock en samling filmer från gränsen mellan Mexiko och USA, där flyktingströmmen aldrig verkar avta. Man får lätt en mytologisk känsla som befästs genom rummets andra verk: en modell och två bilder. Bilderna drar åt det arkeologiska hållet. Modellen är en liten bit inkapslad natur som för tankarna till urskog eller djungel. Möjligen representerar detta verk just skogssnårets idé.

Chto Delats videoverk visas i det första rummet på Tegen 2. Det utspelas på ett konstmuseum i Holland, och handlar om papperslösa flyktingars status och situation i Europa. På morgonen upptäcks en grupp papperslösa flyktingar i museet. Museipersonalen blir både rådvilla och känner sig olustiga, tills en konstnär kommer och engagerar flyktingarna i sitt konstverk. Som material i konstnärens nya verk blir de användbara och fyller en funktion så länge verket existerar. Vid dagens slut blir de således deporterade, vilket ger konstnärens rättigheter, och yttrandefrihet övertag gentemot flyktingarnas status och rätt att existera utan identitetshandlingar. Skådespeleriet i filmen känns inte helt naturligt, men partiet då flyktingarna agerar kör är enastående. Flyktingfrågan är ständigt aktuell i Europa och inte minst i dagens Sverige. Utställningens båda videoverk lyfter fram detta ämne på ett intressant och estetiskt sätt. Feilers version sätter flyktingfrågan i ett evighetsperspektiv medan Chto Delat dramatiserar det på ett välfungerande manér som ifrågasätter såväl politiska frågor samtidigt som det belyser konstnärens diffusa roll i samhället.

Det senare verket är också angeläget för konstbegreppet i Sverige. När konstskandalerna avlöser varandra och frågeställningen vad konstnärer  får och inte får göra, är det primära, så blir budskapet sekundärt och provokationen själva innehållet. Denna utveckling, (som inte är unik för Sverige) håller helt enkelt inte. Konstens ”kupper” säljer lösnummer och förströr kanske media för stunden, men detta urholkar inte bara konstnärens funktion utan urvattnar hela konstverket. I efterhand minns man inte vad det var verket handlade om, och man diskuterade inte ens dess verkliga (och eventuellt intressanta) frågeställning. Konst med politiska ambitioner lyckas bäst när den också arbetar estetiskt, har en subtil dimension och bjuder in till diskussion. Detta sker på Tegen 2, både reellt inom projektet, samt i de utställda konstverken.

Adress: Bjurholmsgatan 9 B, Stockholm
Utställningen pågår under perioden 25/1 – 10/2

Jakob Anckarsvärd (text), Chto Delat (foto)

Anckarsvärd är skribent, konstnär och it-pedagog, verksam i Stockholm och Glasgow. Han driver även konstnärssiten: www.altruistartists.blog.se, samt sänder podradion: "Konstliv", från Konstnärshuset. Anckarsvärd har speciell fokus på konstnärsdrivna gallerier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.