Publicerad 22 oktober 2009 Av I Konstkommentarer Med 22570 Visningar

Intervju med Upgrade

upgrade1Upgrade är ett internationellt nätverk med noder runt om i världen som verkar för att förena konst och teknologi inom det området som kallas ”New Media Art”. Den första noden startade 1999 i New York och idag finns det ett 30-tal noder främst i USA och Europa, men även några enstaka i Sydamerika, Afrika och Asien. I Sverige startade Nathalie Fougeras och Björn Eriksson hösten 2008 den första svenska noden ”UPGRADE! Östersund-Stockholm”. Redan har man hunnit med en del seminarier och workshops med konstnärer som Arijana Kajfes, Ida Rödén och Rasmus Albertsen kring ämnen som Game Art, skulptur och New Media Art, teckning och spel. I två andra workshops har man arbetat med geotagging och ekologi. Konsten.net fick en intervju med de upptagna initiativtagarna.

Vad handlar egentligen Upgrade om?

– Upgrade handlar om ett kritiskt förhållningssätt till New Media Art. Varje Upgrade-nod är autonom, vilket innebär att man bestämmer själva hur man vill realisera kritiken. Vi ville knyta samman praktik och tanke eftersom vi är själva konstnärer och vi tror att verktygen inom New Media kan kritiseras utifrån praktik.

Och vad är New Media Art för er?

– New Media Art innebär för Upgrade att inte bara se tekniken. Media är komponerad av verktygen och processen kring att arbeta med dessa verktyg. New Media Art är en stor rubrik, men Upgrade ser inte media som något specifikt. Detta betyder att du kan arbeta med New Media Art genom att syssla med videospel, omdefiniera skulptur genom att arbeta med media och rum, utföra performances på Internet och för ny publiker… Det handlar om hur konsten kan utövas genom interaktion med de nya medierna tillsammans med de olika fälten av konst och dessutom bortanför dessa fält av olika discipliner. Det går inte att ha en fix definition av vad som är en ”riktig” skulptur, vad som är en ”riktig” installation, en ”riktig” performance, en ”riktig” videokonst, och samtidigt.. det går inte att definiera vad är ett ”riktigt” New Media Art-konstverk utan att betänka hur konstnären skjuter fram definitionen genom hennes/hans konstverk kring, rum, tid, politik, samhälle, spel, publik, frånvaro, död, liv, kärlek, kaos, nutiden, ekonomi, delning, open source, konsthantverk, myter, icke-narrativ…

Det där att knyta samman praktik och tanke är något som passar bra in på era workshops. I våras gjorde ni t ex en workshop i Sollefteå, i Västernorrlands län, där ni arbetade med geotagging och ”landskapsskrivande” med hjälp av video, foto och gps-enheter.

upgrade2– Workshopen handlade om att dela samma tid och rum i en minibuss med olika steg av stopp utefter vägen initierade av deltagarna och därefter följa deltagarens förslag. Här var processen att navigera mellan de enskilda förslagen från var och en och det kollektiva deltagandet vilket innebar en stark koppling till känslan hos var och en. I slutet valdes olika material för online-kartan med punkter från en gps-enhet (x/y-koordinater). Denna workshop handlade om att uppdatera med mer konstnärlig väg en global karta via de hyperlokala processerna och att föreslå en online-utställning kring detta.

Senare under sommaren arrangerade ni även en workshop på Birka Folkhögskola, utanför Östersund, om ekologi och New Media Art. Varför blev de ekologi?

– Ekologi är sammankopplat med frågorna kring samhället men vi ville inte enbart jobba med detta synsätt. Så vi föreslog under workshopen att återvinna material och att diskutera med och kring varje deltagare kring dennes work-in-progress, då de kan argumentera, hjälpa, dela med sig av tips på sina egna arbeten och andras. Som en pågående agora. I slutet av workshopen planerades en utställning i den stora parken vid Birka folkhögskola. Flera olika platser undersöktes av deltagarna med förslag till autonoma och flyttbara konstverk, installationsperformance. En slutlig utställning presenterades i parken där många besökare kunde vandra runt mellan olika platser i parken och göra olika visiter hos deltagarna och konstverken.

Hur ser framtiden ut för Upgrade?

– Upgrade vill i framtiden bli involverade med andra föreningar och institutioner för en del specifika tillställningar sammankopplade med konstscenen. 2010 kommer Upgrade att medverka i en internationell sammankomst i Sao Paolo, Brasilien tillsammans med andra Upgrade-noder för att utbyta erfarenheter, råd och för att se över möjligheter till internationella projekt. Det senaste projektet som vi startat handlar om att arbeta med Internet och en del data kring konstverk att visas för konstkritiker, men också en del livetillställningar med kopplingarna mellan online-event och tillställning live i fysiskt rum. Att använda sig av streaming (video och ljud) för att jobba mer med både lokalt och internationellt, och sedan ta med våra kontakter med andra konstnärer och en mer undergroundscen, och där se en framväxt av ickekonventionella sätt att ställa ut.

Länk: http://www.likenow.org/upgrade

2009-10-22 Mathias Jansson (text), Upgrade (foto)

Mathias Jansson konstkritiker med inriktning mot New Media Art, främst Game Art och net.art. Har tidigare skrivit för bl a för Konstperspektiv och Computer Sweden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.