Frågeformuläret Kategori

Björn Larsson, ”4951/Heaven and Earth”, fotografi, 2016  Beskriv din konst med tre ord: Björn, Gädda och Myra. Björnen vill sova sig igenom vintern. Gäddan är hungrig och bits. Myran är flitig och arbetsam. Djur, för det är omöjligt att prata om djur utan att prata om oss själva. Hur ser din arbetsprocess ut? Ett enkelt svar här är att det är en långsam process där många parallella uppslag processas samtidigt. Jag har väldigt sällan möjlighet att gå in i mitt arbete utan avbrott under långa tidsperioder. Det är ganska mycket [...]Läs mer
Katarina Andersson, ”Nära det avlägsna”, 2012-2014, 156×180 cm, äggoljetempera på duk. Fotograf: Gerry Johansson   Beskriv din konst med tre ord: Uppfordrande. Skeende. Återkastande. Hur ser din arbetsprocess ut? En färd mot det anade; måleriet uppstår som ur en aning, och arbetet med det är att svara an. Det är att se, att åter se, att känna och känna igen. Jag har kommit att utveckla ett slags skiktmåleri, som förutom tekniska kvaliteter medger, eller kräver, en långsam, meditativ och fysisk arbetsprocess. Målningen yta byggs upp av många mer eller mindre transparenta [...]Läs mer