Publicerad 08 april 2013 Av I Gå och se! Med 2253 Visningar

“Thinking and Speaking” på Galerie Nordenhake

thinkingGalerie Nordenhakes nya utställning har hämtat sin titel från psykologen Lev Vygotskys bok från 1934 om det tysta och talade språkets relation till tänkandet och hur de tillsammans formar bilden av omvärlden och jaget. Men Vygotsky ägnade även en betydande del av sin teoribildning åt att analysera lekandet som ett moment i processen genom vilken barnet förmår skapa en abstrakt bild av olika företeelser, separerad från själva objekten som förekommer i sammanhanget. Det är här kopplingen till konsten kommer in. Konceptuellt faller “Thinking and Speaking” in i en utställningstradition som vi känner igen från den intellektuellt experimenterande konst som såg dagens ljus på andra sidan det postmoderna genombrottet i början av 90-talet. En hel del av denna konst har idag fallit i glömska, till stor del beroende på att den inte frambringade tillräckligt starka verk. Men hos Nordenhake har curator Stefanie Hessler lyckats sätta samman verk av ett antal konstnärer som förmår tränga utanför den inre filosofiska cirkeln. Vad som lätt hade kunnat stanna vid snillrika illustrationer till semantiska problem har tagit plats i rummet på ett självklart sätt.

Många av verken fokuserar på det mödosamma i processen genom vilken objektet blir till språk som i sin tur transformeras till text. I Linda Perssons installation “Re, TUrn, Dis, Ruption, Stab” sker det fysiskt påtagligt, där en hand långsamt masserar fram texten “There is nothing outside the text” på en mänsklig ryggtavla. Luis Camnitzer går också mycket handgripligt tillväga. Verket “The Text and its Shadow” består helt sonika av ett papper som viks på ett raffinerat sätt så att orden “The Text” återfinnes på framsidan och texten “and its Shadow” på den bortre baksidan. Alltsammans är monterat i en plexiglaslåda, något som ger det en aura av exklusivitet eller musealt objekt. Men allra mest i Vygotskys anda befinner sig Nanna Nordströms installation “A Sound Family Makes A Sound State” (bilden). Hennes menageri bestående av sällsamma objekt trotsar gravitationen samtidigt som de försöker formulera sig plastiskt om den underliga värld som vi befolkar. Det finns lite av Johanna Gustafsson Fürst i Nanna Nordströms sätt att förhålla sig till de fysiska objekten och materialen. Men hon adderar en lekfullhet och en stillsam humor som känns uppfriskande.

Adress: Hudiksvallsgatan 8, Stockholm
Utställningen pågår under perioden 4/4 – 12/5

Anders Olofsson (text), Galerie Nordenhake (foto)

Jag är Konstens grundare. Min bakgrund är brokig, och omfattar allt från IT-konsulting till konstkritik. Jag överlämnade redaktörskapet till Magnus Bons i september 2015 och slutade skriva som kritiker. Numera hittar man mig på Statens Konstråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.