Om oss

Konsten är en webbtidning om samtidskonsten, helt på svenska för en svensk publik. Konsten har ambitionen att erbjuda kommentarer till dagens konst ur en nisch belägen någonstans mellan dagstidningarnas rapportering och konsttidskrifterna. Materialet uppdateras kontinuerligt, vilket innebär att det lönar sig att besöka oss ofta! Allt nytt material aviseras via vår prenumerationsfunktion.

År 2000 tilldelades Konsten Sveriges Bildkonstnärsfonds Dynamo-stipendium Den 1 juni 2001 tilldelades Konsten ännu ett pris, Sveriges Tidskrifters BUSpris.

Konsten ges ut av Anders Olofssons Ordbod, enskild firma ägd av Konstens grundare och ansvarige utgivare Anders Olofsson som också är tillhandahållare i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser. Magnus Bons är redaktör med fullt ansvar för Konstens redaktionella innehåll.

Konsten utges med stöd av Statens Kulturråd.

kulturradet_logo