Publicerad 27 januari 2015 Av I Gå och se! Med 15620 Visningar

Lisa Tan på Galleri Riis

De tre videor av Lisa Tan som visas på Galleri Riis går att placera in i en samtida kontext av filmiskt berättande. I likhet med Camille Henrot tar Tan ett slags encyklopediskt grepp över vår kultur, om än snävare och inte med samma illusoriska anspråk att fullständigt spegla vår civilisation som den franska kollegan. Liksom Helen Marten arbetar Tan med ett asymmetriskt flöde där bild och ljud både förstärker och bryter upp varandras pågående gestaltning, men Tan använder inte ett lika frenetiskt och förbryllande tempo.

lisatan2Hennes atmosfäriskt täta och betydligt mer tankfulla filmer uppvisar på det sättet överensstämmelser med Lina Selanders. Tan tycks däremot drivas av ett mer påtagligt intresse för litteratur och språk, medan Selander gärna lägger ett politiskt färgat filter över sitt arkivaliska filmande. Samtidigt växlar båda mellan ett historiskt återblickande material och inskjutna reflektioner kring deras positioner som konstnärer. Både i Selanders filmer, och nu i Tans, finns passager som tycks dokumentera det pågående arbetet med filmen vi just då tittar på. Det skapar en öppenhet kring verkets slutgiltiga form. Scenerna vid redigeringen framför datorn genererar känslan av ett utdraget nu och av en närhet till arbetsprocessen. Tekniken som alstrar bilderna i filmen vävs därigenom in i sig själv, och ges en status likvärdig med penseldragen i en målning.

Väggarna i de mörklagda utställningsrummen har målats i djupblått, och en matta i samma ton täcker golven. Liksom för att markera ett område skyddat från den hetsiga pulsen utanför. Miljön skapar gynnsamma förhållanden för betraktaren att försjunka i filmernas utpräglat associativa berättande. Författarna Virginia Woolf, Susan Sontag och Clarice Lispectors personliga attityder till text och språk utgör nav kring vilka bilderna och ljudspåret löper. Till en början verkar dessa röra sig genom separerade skikt, men efter att ha följt filmerna en stund, blir det tydligt hur medvetet och suggestivt Tan bygger upp sina panoreringar över det som äger rum bortom medvetandets och teknikens undflyende mekanismer.

Adress: Rödbotorget 2, Stockholm
Utställningen pågår under perioden 14/1 – 21/2

Magnus Bons (text), Galleri Riis (foto)

Jag är Konstens redaktör sedan hösten 2015. Förutom på Konsten.net skriver jag i Dagens Nyheter, Konstperspektiv och Fotografisk tidskrift.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.