Publicerad 16 april 2013 Av I Konsten väljer Med 3627 Visningar

Linda Hofvander på Cecilia Hillström Gallery

5_Linda_Hofvander-625x500Fotografiet har, i likhet med de flesta andra konstarter, på senare år genomgått en period av självrannsakan, där fundamentet för det egna mediet utsatts för en radikal genomlysning. Ofta har denna kommit att ske i någon form av metakonstverk, det vill säga konstverk som handlar om själva skapandeprocessen och det aktuella mediet. Till stor del kan man söka förklaringen till denna process i det faktum att den fotografiska numera är allemans egendom och dessutom den främsta bäraren av politiska och kommersiella budskap. Fotot är inte bara foto, skulle man kunna säga. För konstfotot har denna insikt inneburit att man sökt sig andra vägar, bortom det dokumentära eller uppenbart tillrättalagda och ned mot en slags fotografiets nollpunkt.

Linda Hofvander väjer undan allt som luktar “konstfoto”, bilder där betraktaren förväntas falla i trans inför raffinerade detaljer. Hon varken estetiserar sina motiv eller själva arbetsprocessen. Det vilar en tät aura av saklighet över hennes foton. På sätt och vis skulle man kunna säga att hon återknyter till den debatt som rasade bland fotograferna i slutet av 1800-talet: vilken är fotografiets uppgift? Vilken verklighet är det som skildras? Vad ryms i fotografens roll? I hennes bilder samlas föremål som frigjorts ur sina sammanhang, och nu uppträder som fria agenter. Funktionen är inte längre ekvivalent med deras identitet, och vad som kan tyckas vara arrangerat kan lika gärna vara resultatet av en vältajmad slump.

Fotografiets förmåga – eller oförmåga – att skildra verkligheten ges av Linda Hofvander ett uttryck som ibland förenar den torra sakligheten med både magi och en dos humor. “Tändsticksask” är kort och gott bilden av en tändsticksask, ett vanligt jämförelseobjekt när ett föremåls storlek skall göras tydligt i ett foto. Men Hofvanders tändsticksask är ingen autentisk ask, utan en modell med oklar storlek. Den vilar bildrummets mitt, tyst ruvande på sin hemlighet samtidigt som bildens referenssystem havererar. Denna gång har hon också låtit bilderna ta sig ut i rummet, genom att montera dem på skivor som vikts och placerats ut på golvet. Bild eller skulptur – välj själv!

Adress: Hälsingegatan 43, Stockholm
Utställningen pågår under perioden 11/4 – 19/5

Anders Olofsson (text), Cecilia Hillström Gallery (foto)

Jag är Konstens grundare. Min bakgrund är brokig, och omfattar allt från IT-konsulting till konstkritik. Jag överlämnade redaktörskapet till Magnus Bons i september 2015 och slutade skriva som kritiker. Numera hittar man mig på Statens Konstråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.