Alla artiklar av Jakob Anckarsvärd

Anckarsvärd är skribent, konstnär och it-pedagog, verksam i Stockholm och Glasgow. Han driver även konstnärssiten: www.altruistartists.blog.se, samt sänder podradion: "Konstliv", från Konstnärshuset. Anckarsvärd har speciell fokus på konstnärsdrivna gallerier.

Publicerad 8 mars 2017Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Florian Slotawa på Galleri Nordenhake

Ute i Europa, men mer sällan i Sverige, har jag återkommande sett kastade diskmaskiner och tvättmaskiner. De ligger i diken, floder och på bakgator. Jag skulle inte precis se dem som ”found objects”, snarare “lost”. Men på Galerie Nordenhake återfinns just fem diskmaskiner som ready-mades i lika många skulpturer av den tyske konstnären Florian Slotawa. Verken kan tydligt ses utifrån gatan och attraherar besökare. Skulpturerna består också av soptunnor av EU-standardmodell, så kallade ”wheelie bins”, och mellan dessa objekt ligger en tunn skiva frigolit. Tillsammans skapas en serie lyckade objekt [...]Läs mer

Publicerad 9 februari 2017Av Jakob AnckarsvärdI Recensioner

Beckers konstnärsstipendium 30-årsjubileum på Färgfabriken

Färgfabrikens pågående utställning med Beckers-stipendiater är en av det mest intressanta som man kan se i Stockholm just nu. Dels innehåller den nyskapad konst ifrån hela 36 konstnärer och dels ställer den frågor om samtiden och konstnärsyrket. Om ni undrar om alla dessa stipendiater fortfarande är yrkesverksamma konstnärer så är svaret faktiskt ja. Man skulle ju kunna tänka sig att stipendiaterna inte varje år blivit den långvariga investering som stiftelsen hoppats på. Flera av konstnärerna är dock väletablerade och några av dem även välkända för gemene man. Man kan också [...]Läs mer

Publicerad 30 november 2016Av Jakob AnckarsvärdI Recensioner

Tommy Hilding på Galleri Magnus Karlsson

På Galleri Magnus Karlsson visas en utställning som vid första anblicken förefaller handla om estetik och måleriska tekniker. Det är en rad väl genomförda konstnärliga uttryck med det gemensamma att de skildrar olika estetiska utgångspunkter i en och samma målning. Man kan också se det som att de skildrade miljöerna i bilderna utmanar publiken att ställa dessa estetiska discipliner mot varandra inom en och samma duk. När jag första gången såg Tommy Hildings verk på Riddargatan i Stockholm någon gång i slutet av 1990-talet, slogs jag över det tekniskt skickliga [...]Läs mer

Publicerad 26 oktober 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Ditte Ejlerskov på Annaelle Gallery

Annaelle Gallery visar just nu konstnärens Ditte Ejlerskovs utställning ”My Bajan Letters” som är intressant på flera vis. Eljerskov närmar sig popikonen Rihanna Fenty genom en mailkorrespondens och genom måleri. Hon visar också materialutforskade metoder, installation, en artist’s book och hela utställningen är klart konceptuellt orkestrerad. För några år sedan åskådliggjorde Ejlerskov en kommunikation med diverse mailbedragare, som kort sagt ville att hon skulle sätta in pengar på ett bankkonto i ett fjärran land. I de tidigare korrespondenserna och i den som nu exponeras försöker Ejlerskov skapa något mer än [...]Läs mer

Publicerad 19 oktober 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Fruls Tilpo på Konstakademien

I ett samtal med en gallerist i Stockholm för en månad sedan framkom det hur denne starkt ogillade ”det svenska kladdiga narrativa måleriet”. Inte för att jag vet om det verkligen finns någon sådan stil, men jag kunde ändå relatera till detta, fast utan antipatier. I vilket fall så bör denne anonyme gallerist bestämt hålla sig borta från Fredsgatan denna månad då en av de främsta företrädarna för denna generalisering rejält tar ut svängarna på Galleri Väst, en trappa upp på Konstakademien. Här återfinns Fruls Tilpo med ett måleri som [...]Läs mer

Publicerad 20 september 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Elisabeth Frieberg på Stene Projects

Det finns något fascinerande i att besöka en utställning där man frågar sig vad det egentligen är man ser, och hur konstnären har gjort detta. Det är nog så många känner inför Elisabeth Friebergs monumentala målningar på Stene Projects. Hur gör hon? Tejpar hon, hur lägger hon färgen och vad har hon för teknik? Kanske är det mer en konstnärs materialnyfikenhet som gör att en ställer sådana frågor, men i Friebergs fall tror jag att man får kapitulera och bara inte veta. När det gäller vad man ser i dem [...]Läs mer

Publicerad 13 september 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Karin Granqvist på SPGallery

Karin Granqvist har länge pendlat mellan att måla figurativt och nonfigurativt. Den abstraherande handlingen och processen i sig finns närvarande i konstnärens bildspråk, liksom ett experimentellt förhållningssätt. Det finns aspekter av målningarna som för tankarna till kartor eller bilder av jorden från ovan. Man kan lätt läsa in åkerlappar, diken och vägar, men detta är snarare symptom på att bilderna styckas av i mindre konstruktioner och att linjer drastiskt dras som genom ett landskap. Granqvist låter små penseldrag kontrasteras av till synes gedigna rörelser. Ömsom drar hon självsäkra linjer, ömsom [...]Läs mer

Publicerad 17 juli 2016Av Jakob AnckarsvärdI Recensioner

Escaping Space på Fullersta Gård

I den vackra 1600-talsmiljön på Fullersta Gård visas hela sommaren den ambitiösa utställningen “Escaping Space”, mest bestående av nyutexaminerade konstnärer. Några av de verk som stannar längst i en minnet är de av Katarina Nord, Aykan Safoglu, Jenny Palén och Harpa Dögg Kjartansdottir. Man kan känna av att flera av konstnärerna på utställningen är unga och att de i bästa fall skapar något nytt och uppfriskande. Utställningens titel förser dem med en intressant plattform att röra sig inom. Katarina Nords verk behandlar ett Youtube-fenomen där människor med en speciell taktil [...]Läs mer

Publicerad 23 maj 2016Av Jakob AnckarsvärdI Recensioner

Monika Marklinger på Galleri Flach

I utställningen “Signs of Savage” går Monika Marklinger tillbaka till ett mer traditionellt måleri. Men det är naturligtvis inte utan konceptuella ambitioner. Hennes konst har ofta befunnit sig i den måleriska periferin och har dominerats av politik, slogans och plakatestetik. Hennes tekniker har snarare manifesterats i installationer med affischer, skyltar och billboards än med traditionell olja på duk. Det ingår visserligen en installation med vykort monterade på en vägg men det är framförallt målningarna som berör i hennes konstnärliga undersökning av dagens Tahiti i Gauguins fotspår. I målningarna finns det [...]Läs mer

Publicerad 28 april 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Sara-Vide Ericson på Galleri Magnus Karlsson

Ericsons måleri har i denna hennes senaste utställning utvecklats en hel del. Det känns som att det rent tekniskt verkligen hänt mycket, med renare färger, finare ljus och bättre skärpa. Man kan beskriva det som samtida realism fast med obskyra narrativa element. Med detta sagt har hon dock inte låtit koncepten stryka på foten. Fastän det inte är tydliga aktiviteter som skildras, eller att idéerna är glasklara, så dras man ändå lätt in i målningarna. Ericson aktiverar sina invanda miljöer uppe i Hälsingland varifrån hon härstammar. I ett slags konstaktioner [...]Läs mer