Krystallia Sakellariou på Köttinspektionen

Jag var en gång en sömngångare; titeln för tankarna på flera spår: sagor och myter, passerad tid och en nutida tillvaro i uppväckt tillstånd. Kanske förs besökaren på villospår i den stora skogen bland alla träden och i den stora verkligheten – men vad är dröm, vad är minnen, vad är saga och vad är verklighet; är de inte sammanvävda i den stora livsväven? Bakom ett svart skynke kommer besökaren in i ett mörkt rum fyllt av lysande projektorer. Det tar en stund att ställa om och att mentalt förflytta sig från staden och dagens ljus till det avgränsade utrymmet … Fortsätt läsa Krystallia Sakellariou på Köttinspektionen