Recensioner Kategori

Kulturella utbytessamarbeten mellan länder har alltid något oroande över sig. Dels för att riktigt framgångsrika kultursamarbeten över nationsgränserna sällan är resultatet av initiativ uppifrån, dels för att deltagarna alltför ofta kläms in med kulturpolitiskt skohorn i en på förhand bestämd mall. Man har med andra ord anledning att vara avvaktande när EU:s nya ordförandeland Frankrike bjudit in svenska och franska konstnärer att göra en gemensam utställning som skall visas i bägge länderna. Så här långt har ju knappast det nya ordförandelandet visat på på särskilt stor vidsynthet och förmåga till [...]Läs mer

Publicerad 20 juli 2008Av Mathias JanssonI Recensioner

Malmö Konstmuseum: “The Real Thing” (1/6-17/8)

Sedan slutet av 80-talet har Malmö Konstmuseum haft ambitionen att skaffa sig en gedigen samling med samtida nordisk konst, en ambition som man har lyckats fullfölja, till stor del tack vare en bra inköpspolicy, men kanske framför allt genom frikostiga privata donationer. Problemet är bara att Malmö fortfarande saknar ett riktigt konstmuseum där alla dessa konstverk regelbundet skulle kunna visas för allmänheten. T.o.m. den 17 augusti har man i alla fall möjlighet att se de senaste årens inköp då ett 40-tals konstverk visas på Malmö Museer. Generellt kan man säga [...]Läs mer
Alla museers samlingar är resultatet av ett kulturellt betraktelsesätt, som även involverar ett ställningstagande till de sociala och politiska normer som kännetecknar det samhälle i vilket institutionerna vuxit fram. Det är ett faktum man måste ta hänsyn till när man tar del av museernas version av kulturhistorien. Det finns alltid orsaker till att vissa saker visas och andra exkluderas, liksom att museets presentation enbart skall betraktas som ett förslag på hur historien kan läsas. På senare år har det de flesta museer bedrivet ett seriöst inre förändringsarbete som syftat till [...]Läs mer
Pye Engström är en välkänd konstnär i Sverige och finns representerad på en rad offentliga platser runt om i landet. Hon började på Konstfack 1945 och fortsatte efter det med studier vid konstakademierna i Köpenhamn och Stockholm. Men det är ifrån sin ateljé i Rute på Gotland som de flesta av hennes arbeten har kommit till. Några dagar innan hennes retrospektiva utställning öppnade fyllde hon 80 år och med tanke på det så känns det som Gotlands Konstmuseum ger henne en riktigt välförtjänt hyllning. Pye Engström är i första hand [...]Läs mer
Våren 2008 tillbringade konstnären Rosa Barba i Sverige, resultatet av vistelsen blev det webbaserade konstprojektet ”Vertiginous Mapping” som finns utställt på Dia Art Foundation Artist’s Web Project: http://www.diacenter.org/barba/barba.html ”Vertiginous Mapping” är en interaktiv berättelse som utspelar sig i staden Alkuna norr om polcirkeln i landet Forgotten. Staden uppfördes på 50-talet och anpassades efter terrängen för att på bästa sätt bromsa upp de kalla polarvindarna. Pga. av en stor spricka uppkommen genom mångårig gruvdrift måste nu hela staden förflyttas till säkrare områden. Att det är staden Kiruna som ligger som förebild [...]Läs mer
Den ryska konstnärsgruppen AES+F visar videoverket ”Last Riot” på Kulturhuset fram till den 17 augusti. ”Last Riot” är en videotriptyk där man bl.a. ser unga män med nakna överkroppar avrätta sina motståndare med svärd i en långsam och utstuderad koreografisk dödskamp. Det är kanske inte så konstigt att många ha refererat till dataspelens våldsestetik när de har sett ”Last Riot”. Dataspelens fotorealistiska grafik och deras förkärlek för estetiska våldskildringar har länge stått i fokus, även om samma uttryckssätt återfinns i många samtida actionfilmer. ”Crouching Tiger, Hidden Dragon” och ”Hero” är [...]Läs mer

Publicerad 15 juni 2008Av Maria JohanssonI Recensioner

Skärets konsthall: Magnus Thierfelder (17/5-13/7)

Skärets konsthall är, som alla som varit där redan vet, en komprimerad konstupplevelse med kvalitet. Det är den minsta konsthall jag besökt men det är ett väldigt vackert hus och utsikten utanför är enorm, på gränsen till oändlig och gör intrycket större. Den ligger i en av Skånes vackraste trakter nära Kullaberg som under sommaren är ett riktigt semesterparadis av klippor, hav, sandstränder, fiskebodar och pittoreska småbåtshamnar. Är man i krokarna ska man absolut inte missa ett besök. Konsthallen som invigdes 2002 av Lars Nittve har sedan dess haft öppet [...]Läs mer

Publicerad 15 juni 2008Av Lena KarlssonI Recensioner

Lunds konsthall: Cecilia Edefalk (24/5-24/8)

Vem har egentligen tolkningsföreträde till ett konstverk eller en utställning? Frågan kan tyckas förlegad och förenklad. I ett utvidgat konstfält bör det ju finnas utrymme för både och, och mer därtill. Trots det kan det vara bra att vara medveten om att reaktioner, känslor och tankar som väcks i mötet med konsten kanske mer har med en själv att göra än med konstnärens intention. På samma sätt som kan det vara bra från konstnärens sida att inte styra sin publik alltför hårt. Cecilia Edefalk är en konstnär som långt ifrån [...]Läs mer

Publicerad 8 juni 2008Av Anders OlofssonI Recensioner

Moderna Museet, Stockholm: ”Eklips” (31/5-24/8)

Tidigare i år kunde vi se utställningen ”Tänd mörkret!” på Millesgården (den har tidigare kunnat ses på Göteborgs konstmuseum. Utställningen spände över perioden 1975-85, en period när den politiska konsten i 70-talstappning krackelerade, och efterträddes av konstnärliga uttryck som ofta innehöll lika stor politisk vrede mot orättvisar och godtycklig maktutövning, men med betydligt mindre av ideologisk renlärighet. Moderna Museets stora sommarutställning tar på sätt och vis vid där ”Tänd mörkret!” slutade. Som historisk fond har den globala utvecklingen sedan 80-talets slut och fram till dags dato. 80-talet – som också [...]Läs mer
Årets upplaga av Kungl. Konsthögskolans Vårutställning är den hittills mest omfångsrika, och tar i stort sett hela Konstakademiens hus vid Fredsgatan i anspråk. Förklaringen är enkel: i och med den s.k. Bolognaprocessen examinerar man nu ut två elevkategorier, dels magistrarna (5-årseleverna), dels kandidaterna (3-årseleverna). Men i och med att kandidaterna fösts samman högst uppe under taket i de lokaler som tidigare inhyste IASPIS ateljéer blir intrycket av utställningen ändå luftigt och spatiöst. Det är bara de konstnärer som visar videoverk som inte riktigt fått de omständigheter de förtjänar – det [...]Läs mer