Gå och se! Kategori

Galleri Herrekipering är ett nytt galleri inrymt i nya Kocksgatans Herrekipering i Stockholm. Ännu ett tidens tecken på att konsten är på frammarsch och på allas läppar. Det är tre unga grabbar som håller i trådarna. Som första utställare har den för konstpubliken inte helt okände Fredrik Lindberg valts ut med 30 teckningar. Han är 34 år och befinner sig ganska så långt ifrån modernismen med sina jugendslingor och skojiga minotaurusmänniskor. Här finns grävlingar med kostym, abborrar med slips, lamm med små bockhorn inramade av William Morrisinspirerade slingrande växter med [...]Läs mer
Enligt historiefilosofen Giambattista Vico följer historien ett cyklisk förlopp. Studerar man konsthistorien är det uppenbart att han har en poäng. Fotokonsten startade i mitten av 1800-talet med iscensättningen av bilder, ofta utifrån förlagor i det klassiska måleriet. Nu har cirkeln slutits, och i den samtida fotokonsten har konstnärer som Jeff Wall och Annika von Hausswolff inmutat ett eget fält med det arrangerade fotografiet som uttrycksmedel. När man ser Tom Hunters utställning på Fotografins Hus-filialen på Konstnärshuset slås man av tanken hur lite vatten som egentligen flyter under broarna i konsthistorien. [...]Läs mer
Tonsättaren Igor Stravinsky lär ha sagt att pianot är ett slaginstrument. Och för Matthias van Arkel tycks måleriet vara ett objekt. Hans konstnärskap har låtit oss gå in i målningar, snubbla över kubformade målningar på golvet eller stöta på färgen i sammanhang där vi minst av allt anar det. Sedan några år tillbaka arbetar han med att producera målningar av vulkaniserat silikongummi. Just ordet ”producerar” är sällsynt väl valt, eftersom van Arkel arbetar fram sina verk i en genuin fabriksmiljö. I sin förra utställning var fokus på målningar som faktiskt [...]Läs mer

Publicerad 14 februari 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Nordin Gallery, Stockholm: Karl Tuikkanen (14/2-19/3)

Konstens uppgift är inte alltid att tillföra något nytt i form av nya objekt och nya bilder. Det kan lika gärna handla om att ge oss ett förändrat synsätt på befintliga företeelser, helt enkelt genom att klä dem i en annan skepnad. Karl Tuikkanen har gått mycket grundligt tillväga när han låtit en BMW 750ial (på den tid det begav sig en statussymbol av högsta valör) anta formen av en jättelik fallos, inte helt oävet med tanke på kopplingen mellan bilar och manlig potens. Utställningens andra verk består av en [...]Läs mer

Publicerad 8 februari 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Odea Gallery, Stockholm: Jon Holm (8/2-26/2)

Med jämna mellanrum är det alltid någon sistaårselev på Kungl. Konsthögskolan som ger sig i kast med att utforska modernismens relation till totalitära ideologier. Jon Holm målar sig in i en värld där Leni Riefenstahl är gudmor, och himlen blå med ulliga moln som avtecknar sig ovanför muskulösa idrottsmäns stålhårda kroppar. Tidigare har exempelvis Magnus Wallin i animationens form mediterat över 30-talets kroppskultur och Berlinolympiaden. Senare i år är den kinesiska polisstaten värd för de olympiska spelen, vilket med önskvärd tydlighet visar på idrottsrörelsens dubbemoral. Jon Holms måleri är knappast [...]Läs mer

Publicerad 7 februari 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Galleri Olsson, Stockholm: Thomas Henriksson (7/2-2/3)

Thomas Henrikssons måleri har under hela konstnärens karriär befunnit sig i skärningspunkten mellan nyexpressionismen och abstraktionen. Samtidigt har han aldrig förlorat rötterna i den konkreta verkligheten. Tidigare kunde motiven vara byggnader eller maskiner, nu riktar han sitt intresse mot det som alla pratar om men ingen gör något åt: vädret. Eller hur är det, egentligen? Domedagsprofetiorna om vårt klimat lär oss att vi faktiskt gjort något åt vädret, fast på ett mycket negativt sätt genom att nästan förstöra livets grundförutsättningar på jorden. I Henrikssons världs känns det också stundom som [...]Läs mer
Gerry Johansson är en av de fotografer som valt att skildra kulturlandskapet utan att porträttera dess invånare. I en rad fotografiska sviter har han avbildat de miljöer där människan rör sig och efterlämnar avtryck av sin verksamhet. Individualitetens och kollektivets konturer blir synliga i indirekt form, som resultat av påverkan och ingrepp i naturen. Nu visar Johansson verk ur serien “Impediment” på nystartade Double Elvis Gallery på Södermalm i Stockholm, ännu ett av de gallerier som delar lokal med andra aktiviteter ( i detta fall ett café). Bilderna föreställer i [...]Läs mer
Att tillägna sig Lenke Rothmans konst utan att ta hänsyn till hennes levnadsöde som överlevande efter förintelsen under andra världskriget låter sig inte så lätt göras. Sedd ur ett sådant perspektiv får tavlor med titlar som ”Hud” och ”Tvål” en annan innebörd än om man inte hade hennes personliga livsöde i åtanke. Men hennes konst kan mer än gärna ses utifrån andra kriterier där hennes konstnärskap inte placeras in i ett sådant fack. För Lenke Rothman verkar långt ifrån vara en person som låter sig bli ett offer för omständigheterna. [...]Läs mer
I  en tid när konstmarknadens aktörer hyllar måleriet i alla upptänkliga tonarter känns det som mer än en slump att Magasin 3 markerar vårsäsongen genom att ställa ut tre fotografiska konstnärskap: Miroslav Tichý (bilden) , Julia Margaret Cameron och Annika von Hausswolff. Mellan Tichý och Cameron kan det tyckas breda ut sig en avgrund (Annika von Hausswolff recenseras i en separat artikel). Outsidern och fridstöraren Miroslav Tichý har till det yttre inte mycket gemensamt med societetsladyn Julia Margaret Cameron, och detta konstaterande är inte först och främst byggt på jämförelsen [...]Läs mer

Publicerad 26 januari 2008Av Lena KarlssonI Gå och se!

Arken, Ishøj: Andreas Golder (26/1-18/5)

Den groteska kroppen var enligt Mikhael Bakhtin en viktig del av den karnevaliska motkultur som blomstrade under medeltiden och renässansen. Men uppfattningen av en avbildad kropp som grotesk har inte så mycket att göra med upplösningen av kroppens gränser som med dess öppningar, menar han vidare. Att det ofta är kroppsöppningar som mun, näsa och öron som antar förvrängda former i framställningar av groteska gestalter märks även i Andreas Golders måleri. I de två målningarna ”Jag med stort problem” och ”Jag som äldre med samma problem” är näsan kraftigt överdimensionerad [...]Läs mer