Gå och se! Kategori

Det finns inte många tabun som konsten inte brutit mot för länge sedan. Så när Nathalia Edenmont 2004 ställde ut barockinfluerade bilder där döda djur spelade en viktig roll var det inte många som på förhand kunnat ana vilken storm som skulle blåsa upp. Faktum är att redaktören för Konsten.net än idag mottar protestskrivelser enbart för att vi recenserade utställningen. Sedan dess har Edenmont rört sig bort från det tabubelagda, men hon har bibehållit sin barockkänsla för kombinationen av skönhet och förintelse. I sin nya utställning – den första där [...]Läs mer
Förra årets magisterutställning från Konsthögskolan Valand var ett riktigt lyft, men frågan är om inte årets upplaga är snäppet bättre. När utställningen visades i maj på Göteborgs konsthall var det curatorerna Kim Einarsson och Adnan Yildiz som höll i trådarna. Men när den i något omarbetad form visas på Konsthall C utanför Stockholm är det studenterna själva som både valt plats och utställningsform. Som sig bör skall man inte leta alltför länge efter en röd tråd i utställningen. Carl Johan Engberg bidrar med en smått surrealistisk kortfilm om rivningen av [...]Läs mer
Det var bara en tidsfråga innan Jockum Nordströms linjespel skulle ta sig ut från det tvådimensionella papperet och framträda i tredimensionell skepnad. Hans nya utställning består till stor del av ett slags säregna pappmodeller av huskroppar, inte olika de humorbefriade byggnader som Patrick Nilsson visade teckningar av på Mia Sundberg Galleri tidigare i år. Nordströms hus befinner sig i ett stadium där det är omöjligt att veta om de är på väg att brytas ned eller att byggas upp. De hänger i en tidens limbo, där endast sporadiskt förekommande spår [...]Läs mer
Hela graffitimålningar skapade på små taveldukar – det är en genre jag själv har blandade känslor inför. Jag har sett så många halvdana och direkt usla exempel. Det krävs stor konstnärlig förmåga att ro iland med projektet, och det spelar sällan någon roll hur duktig konstnären är på att göra målningar som täcker hela fasader. Risken är att det blir illustrativt, och verken reduceras till fattiga och kraftlösa kopior – ja, ett slags graffitikitsch helt enkelt. Men Wizard och hans vänner besitter den konstnärliga gestaltningsförmågan. Det här är kanske främst [...]Läs mer

Publicerad 17 maj 2008Av Lena KarlssonI Gå och se!

Malmö Konsthall: The Hamsterwheel (17/5-17/11)

Klarar konsten av att exponeras rakt upp och ned utan något teoretiskt ramverk som förklarar och sammanfogar de enskilda konstverken till en helhet, utan att det finns någon meningsbärande tanke annat än att just ställa ut konst? Den frågan kan man fundera på vid besöket till ”The Hamsterwheel”. Trots att utställningen bygger på lösa boliner interagerar de 30 konstverken med rummet och varandra, och om inte annat så förenas de av att de ingår i den österrikiske konstnären Franz Wests konstprojekt som för första gången presenterades i Arsenalen på Venedigbiennalen [...]Läs mer
Finns något sådant som en visuell poesi? Och hur ser den i så fall ut? För att avgöra detta måste man först definiera vad man menar med poesi, vilket inte är helt enkelt. Men låt oss för enkelhets skull säga att poesi är en konstart som med hjälp av vedertagna uttrycksmedel förmår häva upplevelsen till en nivå som befinner sig utanför både mediet och betraktarens värld. I så fall är Sirous Namazi en av våra främsta visuella poeter. Hans konstnärliga uttryck är å ena sidan mycket starkt förankrat i en [...]Läs mer
“Jordhögar i hörnen” – så brukade man förr på tidningarnas kåserisidor beskriva samtida konstutställningar. Andemeningen är förstås att man skall häpna inför det faktum att i stort sett allt kan vara konst. Men så är det förstås inte. Johanna Gustafsson Fürst har låtit sig inspireras av TV-serien ”Lost” och dess exploatering av den moderna människans längtan efter en hållfast tro och samtidiga fruktan inför den otämjda naturen. Men här handlar det om en högst egensinnig tolkning av denna problematik. Gustafsson Fürst har sin vana trogen använt sig av diverse byggsopor [...]Läs mer
Sonja Nilssons konstnärskap uppehåller sig till stor del vid perceptionen, som på en och samma gång är instrumentet genom vilket vi skaffar oss kunskap om världen och låter oss förledas av magiker och illusionister. I sin förra utställning på Natalia Goldin Gallery visade Nilsson ett trapphus, där hela känslan av höjd framkallades med hjälp av speglar. Denna gång är det andra slags bilder som står i centrum. Nilsson har byggt ett smått klaustrofobiskt rum, klätt i blodröda sammetsdraperier. Via ett sinnrikt system med roterande lampor projiceras bilder av liemannen i [...]Läs mer
Konstnärshuset har ett av Stockholms bästa lägen, men har samtidigt varit en av de mest problematiska utställningsplatserna. Dels är utställningsrummen knappast optimala, dels har ledningen varit ganska svajig genom åren. På senaste tiden har en tydlig uppstramning skett, med åtföljande kvalitetshöjning som följd. Nu tycks det dessvärre som om ekonomin fortfarande inte är den bästa, och då är partnerskap en av flera tänkbara lösningar. Åmells konsthandel har under maj hyrt in sig med utställningen ”Dunkla stråk”, i viss mån en miniatyrparallell till Moderna Museets stora utställning ”Eklips – konst i [...]Läs mer

Publicerad 27 april 2008Av Jacob KimvallI Gå och se!

Adesso Gallery, Stockholm: Disey (27/4-4/5)

Orden räcker inte riktigt till för att beskriva Diseys betydelse för den svenska graffitikonsten. Att kalla honom för en levande legend, tja det är snarast en underdrift. I mycket definierade han 80-talet. I varje fall i Stockholm, där han hade en ställning som närmast skulle kunna beskrivas som en renässansfurste. En position varifrån han hade möjligheten att både hissa och dissa konstnärskap och strömningar. 1989 försvann han från graffitin, för att göra comeback i mitten av 90-talet. Den forna positionen återtog han aldrig och det var knappast heller hans ambition. [...]Läs mer