Gå och se! Kategori

Publicerad 14 juni 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Färgfabriken, Stockholm: “6808” (14/6-17/8)

Få fenomen i efterkrigstidens historia är behäftade med samma lyskraft som året 1968. Idag, 40 år senare, tävlar filosofer, författare, journalister och politiker om att tolka betydelsen som händelserna 1968 haft för eftervärlden. Och givetvis har även konstinstitutionerna kastat sig över ämnet. ”6808” är en hastigt producerad utställning, vilket tyvärr märks alltför mycket. Arrangörens ambition att ”sätta ihop en utställning och seminarieserie som ska handla om något mer: om de punkter, krafter eller slumpar som förändrar samhället och utvecklar nya tänkesätt” är hög, men motsvaras långt ifrån av resultatet. Här [...]Läs mer

Publicerad 13 juni 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Kulturhuset, Stockholm: Gunnar Smoliansky (13/6-14/9)

Få tekniska nymodigheter har som fotografiet kastat den stora världen in i våra egna små privata sfärer. Med fotografiets hjälp blev det plötsligt möjligt att med stor trovärdighet berätta om sällsamma och fjärran händelser och platser utan att ta hjälp av språket. Men det finns fotografer som arbetar i rakt motsatt riktning, som i stället söker det odramatiska, ickespektakulära och det som för det mesta passerar oss utan att upptäckas. Gunnar Smolianskys stora sommarutställning på Kulturhuset är ett vittnesbörd om hur en sådan fotograf arbetar. Smoliansky arbetar inte programmatiskt och [...]Läs mer
En porträttutställning som bygger på salongskonceptet, det vill säga en jurybedömd utställning låter ganska mossigt. Att utställningen dessutom innehåller runt 70 verk av lika många konstnärer får en inte att höja förväntningarna. Men efter en rundvandring i salarna är det just den mix av stilar och det otrendiga temat som får mig att gå igång. Här krockar och tydliggörs konstsyner och olika lokala strömningar från nordens olika hörn. ”Portræt nu! – samtida nordiska porträtt”, är initierad av Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg i Köpenhamn och bygger på det nyinstallerade Bryggare J [...]Läs mer
Titeln på årets magisterutställning från Högskolan för fotografi är ”Intermonde”, ett begrepp som betyder något i stil med ”mellanvärld” och som hämtats från den franske fenomenlogiske filosofen Maurice Merleau-Ponty. Mellanvärlden är i hans begreppsvärld en plats där vi möts och skapar förståelsen av varandra. Det är ingen dum utgångspunkt för en utställning med samtida fotografi. Fotografiet har på rekordkort tid kommit till den punkt i sin utveckling där det blivit relevant att ifrågasätta, omvärdera och återerövra konstarten som sådan, samtidigt som den öppnar sig mot andra uttrycksformer. Detta pågående analysarbete [...]Läs mer
Att examineras ut från landets konsthögskolor är numera en process som antar former som nästan liknar dem man tillämpar inför större internationella samlingsutställningar. Så även när Umeå Konsthögskolas magistrar lämnar skolan. Som preludium har curator Stella d’Ailly samlat en thinktank bestående av Maja Hammarén, Karolina Pahlén, Helena Scragg, Erik Berg och Andjeas Ejiksson, som tillsammans med studenterna arbetat i olika ”studiecirklar”. Man har också producerat en fyllig utställningskatalog, som har en ambitionsnivå fullt i klass med kataloger till utställningar med betydligt mer erfarna konstnärer. Det hedrar Umeå Konsthögskola som tar [...]Läs mer
Det finns inte många tabun som konsten inte brutit mot för länge sedan. Så när Nathalia Edenmont 2004 ställde ut barockinfluerade bilder där döda djur spelade en viktig roll var det inte många som på förhand kunnat ana vilken storm som skulle blåsa upp. Faktum är att redaktören för Konsten.net än idag mottar protestskrivelser enbart för att vi recenserade utställningen. Sedan dess har Edenmont rört sig bort från det tabubelagda, men hon har bibehållit sin barockkänsla för kombinationen av skönhet och förintelse. I sin nya utställning – den första där [...]Läs mer
Förra årets magisterutställning från Konsthögskolan Valand var ett riktigt lyft, men frågan är om inte årets upplaga är snäppet bättre. När utställningen visades i maj på Göteborgs konsthall var det curatorerna Kim Einarsson och Adnan Yildiz som höll i trådarna. Men när den i något omarbetad form visas på Konsthall C utanför Stockholm är det studenterna själva som både valt plats och utställningsform. Som sig bör skall man inte leta alltför länge efter en röd tråd i utställningen. Carl Johan Engberg bidrar med en smått surrealistisk kortfilm om rivningen av [...]Läs mer
Det var bara en tidsfråga innan Jockum Nordströms linjespel skulle ta sig ut från det tvådimensionella papperet och framträda i tredimensionell skepnad. Hans nya utställning består till stor del av ett slags säregna pappmodeller av huskroppar, inte olika de humorbefriade byggnader som Patrick Nilsson visade teckningar av på Mia Sundberg Galleri tidigare i år. Nordströms hus befinner sig i ett stadium där det är omöjligt att veta om de är på väg att brytas ned eller att byggas upp. De hänger i en tidens limbo, där endast sporadiskt förekommande spår [...]Läs mer
Hela graffitimålningar skapade på små taveldukar – det är en genre jag själv har blandade känslor inför. Jag har sett så många halvdana och direkt usla exempel. Det krävs stor konstnärlig förmåga att ro iland med projektet, och det spelar sällan någon roll hur duktig konstnären är på att göra målningar som täcker hela fasader. Risken är att det blir illustrativt, och verken reduceras till fattiga och kraftlösa kopior – ja, ett slags graffitikitsch helt enkelt. Men Wizard och hans vänner besitter den konstnärliga gestaltningsförmågan. Det här är kanske främst [...]Läs mer

Publicerad 17 maj 2008Av Lena KarlssonI Gå och se!

Malmö Konsthall: The Hamsterwheel (17/5-17/11)

Klarar konsten av att exponeras rakt upp och ned utan något teoretiskt ramverk som förklarar och sammanfogar de enskilda konstverken till en helhet, utan att det finns någon meningsbärande tanke annat än att just ställa ut konst? Den frågan kan man fundera på vid besöket till ”The Hamsterwheel”. Trots att utställningen bygger på lösa boliner interagerar de 30 konstverken med rummet och varandra, och om inte annat så förenas de av att de ingår i den österrikiske konstnären Franz Wests konstprojekt som för första gången presenterades i Arsenalen på Venedigbiennalen [...]Läs mer