Gå och se! Kategori

“Jordhögar i hörnen” – så brukade man förr på tidningarnas kåserisidor beskriva samtida konstutställningar. Andemeningen är förstås att man skall häpna inför det faktum att i stort sett allt kan vara konst. Men så är det förstås inte. Johanna Gustafsson Fürst har låtit sig inspireras av TV-serien ”Lost” och dess exploatering av den moderna människans längtan efter en hållfast tro och samtidiga fruktan inför den otämjda naturen. Men här handlar det om en högst egensinnig tolkning av denna problematik. Gustafsson Fürst har sin vana trogen använt sig av diverse byggsopor [...]Läs mer
Sonja Nilssons konstnärskap uppehåller sig till stor del vid perceptionen, som på en och samma gång är instrumentet genom vilket vi skaffar oss kunskap om världen och låter oss förledas av magiker och illusionister. I sin förra utställning på Natalia Goldin Gallery visade Nilsson ett trapphus, där hela känslan av höjd framkallades med hjälp av speglar. Denna gång är det andra slags bilder som står i centrum. Nilsson har byggt ett smått klaustrofobiskt rum, klätt i blodröda sammetsdraperier. Via ett sinnrikt system med roterande lampor projiceras bilder av liemannen i [...]Läs mer
Konstnärshuset har ett av Stockholms bästa lägen, men har samtidigt varit en av de mest problematiska utställningsplatserna. Dels är utställningsrummen knappast optimala, dels har ledningen varit ganska svajig genom åren. På senaste tiden har en tydlig uppstramning skett, med åtföljande kvalitetshöjning som följd. Nu tycks det dessvärre som om ekonomin fortfarande inte är den bästa, och då är partnerskap en av flera tänkbara lösningar. Åmells konsthandel har under maj hyrt in sig med utställningen ”Dunkla stråk”, i viss mån en miniatyrparallell till Moderna Museets stora utställning ”Eklips – konst i [...]Läs mer

Publicerad 27 april 2008Av Jacob KimvallI Gå och se!

Adesso Gallery, Stockholm: Disey (27/4-4/5)

Orden räcker inte riktigt till för att beskriva Diseys betydelse för den svenska graffitikonsten. Att kalla honom för en levande legend, tja det är snarast en underdrift. I mycket definierade han 80-talet. I varje fall i Stockholm, där han hade en ställning som närmast skulle kunna beskrivas som en renässansfurste. En position varifrån han hade möjligheten att både hissa och dissa konstnärskap och strömningar. 1989 försvann han från graffitin, för att göra comeback i mitten av 90-talet. Den forna positionen återtog han aldrig och det var knappast heller hans ambition. [...]Läs mer
Oskar Korsár är en av de främsta konstnärerna i den våg av nya unga tecknare som i ett huj gjort både teckningskonsten och berättandet till glödheta ämnen för konsten. Korsár har inmutat en helt egen bildvärld befolkad av (mestadels) unga individer på jakt efter en identitet och ett fäste i tillvaron, inte sällan med döden och förgängelsen som följeslagare. I sin nya utställning får vi möta en ung flicka, som även hon rör sig i en halvt drömlik verklighet där döden är en kompis man kan vara förtrolig med och [...]Läs mer

Publicerad 24 april 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Nordin Gallery, Stockholm: Gorm Heen (24/4-18/5)

Gorm Heens utställning centreras kring det märkliga kidnappningsdramat I Österrike med Natascha Kampusch och Wolfgang Priklopil i huvudrollerna. Kampusch hölls fången av Priklopil i ett hemligt utrymme i hans villa i mer än 8 års tid. När hon lyckades rymma tog Priklopil sitt eget liv, vilket han hotat att göra vid tidigare tillfällen när Natascha övervägt rymning. Vad som är sant och osant om deras relation, och vad som egentligen hände i huset är i och med Priklopils bortgång höljt i dunkel. Vi har bara Natascha Kampuschs version av händelseförloppet [...]Läs mer

Publicerad 11 april 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Wetterling Gallery, Stockholm: Frank Stella (11/4-24/5)

Gammal är alltid äldst. För ett antal år sedan slutade legenden Frank Stella att måla, men det har inte gjort att han legat på latsidan direkt. Nuförtiden framställer han skulpturer av ett mycket sällsamt slag. Den konsthistoriskt bevandrade kan säkert upptäcka en hel del av kulturarv från den högmodernistiska skulpturtraditionen, men i Stellas händer förvandlas traditionen till något oväntat levande. Liksom minimalisterna använder sig Stella av industriellt tillverkade material som plast och stål, men den strama minimalismen löser han upp och får att slå knorr på sig själv i pur [...]Läs mer
Den konstnärlige tvättsvampen Fredrik Söderberg slår till med två utställningarpå lika många ställen i Stockholm, Milliken Gallery och Magasin 3. Få konstnärer har som Söderberg renodlat konstnärsrollen som samlare. Söderberg suger upp alla slags visuella uttryck, från serier och dataanimationer till 1800-talsesoterika och Carl Larsson. Mångfalden – för att inte säga kaos – är total, och man får anstränga sig ordentliga för att inte helt och hållet gå vilse i de bildvärldar Fredrik Söderberg lägger i lager på lager. Det är inte förvånande att han återknyter till just bildvärldarna kring [...]Läs mer
Storebror ser dig. Den dystopiska framtidsvisionen av ett samhälle där vartenda steg du tar är satt under observation, inte helt olik den som målas upp i George Orwells klassiska ”1984”, kryper allt närmare. I takt med att kameraövervakningen på offentliga platser ökar tilltar även kontrollen över individens förehavanden, den personliga integriteten hotas. Jon Kesslers installation har samma titel som Alberto Giacomettis skulptur ”The Palace at 4 A.M.” från 1932 som refererar till en kritisk tidpunkt på morgonkvisten. Samtidigt är installationen en reaktion på utvecklingen i världen efter attentatet i New [...]Läs mer

Publicerad 5 april 2008Av Lena KarlssonI Gå och se!

Galleri Ping-Pong, Malmö: Per Wizén (5/4-26/4)

Det måste göra ont i de huvudlösa kropparna som utgör motiven på fem av de sex bilderna i sviten ”Spiralling” av Per Wizén. För i de flesta av dem har odefinierbara nålliknande redskap stuckits in i huden, ibland är köttet fullt synligt. Våld och intimitet förenas. Mitt i plågan, där förövare och offer står i ett symbiotiskt förhållande till varandra, finns homoerotiska undertoner. Det är mellan män som den sadomasochistiska leken med en och annan mjuktackling utspelas. Behandlingen av kropparna får tankarna att vandra till hedniska företeelser som sioux-indianernas manbarhetsrit [...]Läs mer