Gå och se! Kategori

Den konstnärlige tvättsvampen Fredrik Söderberg slår till med två utställningarpå lika många ställen i Stockholm, Milliken Gallery och Magasin 3. Få konstnärer har som Söderberg renodlat konstnärsrollen som samlare. Söderberg suger upp alla slags visuella uttryck, från serier och dataanimationer till 1800-talsesoterika och Carl Larsson. Mångfalden – för att inte säga kaos – är total, och man får anstränga sig ordentliga för att inte helt och hållet gå vilse i de bildvärldar Fredrik Söderberg lägger i lager på lager. Det är inte förvånande att han återknyter till just bildvärldarna kring [...]Läs mer
Storebror ser dig. Den dystopiska framtidsvisionen av ett samhälle där vartenda steg du tar är satt under observation, inte helt olik den som målas upp i George Orwells klassiska ”1984”, kryper allt närmare. I takt med att kameraövervakningen på offentliga platser ökar tilltar även kontrollen över individens förehavanden, den personliga integriteten hotas. Jon Kesslers installation har samma titel som Alberto Giacomettis skulptur ”The Palace at 4 A.M.” från 1932 som refererar till en kritisk tidpunkt på morgonkvisten. Samtidigt är installationen en reaktion på utvecklingen i världen efter attentatet i New [...]Läs mer

Publicerad 5 april 2008Av Lena KarlssonI Gå och se!

Galleri Ping-Pong, Malmö: Per Wizén (5/4-26/4)

Det måste göra ont i de huvudlösa kropparna som utgör motiven på fem av de sex bilderna i sviten ”Spiralling” av Per Wizén. För i de flesta av dem har odefinierbara nålliknande redskap stuckits in i huden, ibland är köttet fullt synligt. Våld och intimitet förenas. Mitt i plågan, där förövare och offer står i ett symbiotiskt förhållande till varandra, finns homoerotiska undertoner. Det är mellan män som den sadomasochistiska leken med en och annan mjuktackling utspelas. Behandlingen av kropparna får tankarna att vandra till hedniska företeelser som sioux-indianernas manbarhetsrit [...]Läs mer
Med sin andra separatutställning i Sverige fortsätter sydafrikanen Zwelethu Mthethwa på den konstnärliga väg han sedan länge vandrat på. För ett par år sedan kunde vi se hans porträtt av afrikanska kvinnliga gästarbetare i deras påvra härbärgen. Det är människoöden och miljöer som är kärvirke för den som sysslar med socialpornografi. Men det gör inte Mthethwa. Hans porträtt är taga helt och hållet på modellernas villkor och med en ömsesidig respekt mellan bägge parter. I sin nya bildsvit har han sökt sig till ännu ett misärens centrum, en soptipp i [...]Läs mer

Publicerad 3 april 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Crystal Palace, Stockholm: Jenny Källman (3/4-4/5)

Det är något undflyende och i bästa mening lite oroande över fotografierna i Jenny Källmans utställning ”In my tree” samt bilderna i boken ”Works by Jenny Källman”. Utställningens stora fotografier tycks vid en första anblick vara resultatet av tillfälligheter, slumpartade fångster av vardaglig skönhet. Och med enstaka undantag tycks antingen gestalterna på bilderna eller betraktaren/fotografen vara på väg någon annanstans. I utställningens titelverk förgrenar sig ett vackert mönster över hela bilden, bildat av skuggan från ett stort bladlöst träd. Det spretar ut över en bred asfalterad gata och klättrar upp [...]Läs mer
Jan Edlund blir man inte riktigt klok på. Och väl är nog det. Edlunds måleri breder ut sig i gränslandet mellan realismen och abstraktionen med en knivsudd samhällskritik som krydda i anrättningen. I det området har vi tidigare kunnat hitta bland andra Dick Bengtsson, och det drar en bengtssonsk fläkt genom Edlunds bildrum utan att överensstämmelserna fördenskull är alltför uppenbara. Edlund målar vår tids arketypiska turister, kompletta med fotvänliga skor och sportryggsäckar, planlöst vandrande i landskap som känns påfallande ödsliga och ointressanta. Ofta försvinner landskapet ut i tomma rymden eller [...]Läs mer

Publicerad 28 mars 2008Av Per BrunskogI Gå och se!

Elastic, Malmö: Anders Sletvold Moe (28/3-26/4)

På samma sätt som vid sin avgångsutställning från Konsthögskolan i Malmö har Anders Sletvold Moe på Elastic konkret skapat en ny ingång till utställningsrummet. Den vanliga öppningen är försvunnen och i stället har Sletvold Moes gjort en smal öppning där det annars bruka vara vägg. Hela utställningen går i svartvitt. Förutom ingreppet att ändra öppningen till gallerirummet består utställningen av fyra platsspecifika verk. ”Level” är en målarburk som är svart inuti och som är nedsänkt i det svartmålade golvet. I ”Inverted Corner” har ett av rummets hörn vinklats svagt utåt [...]Läs mer
Olle Ljungström är musiker och konstnär. Han ställer just nu ut på Kocksgatan 17 Herrekipering som har ett alldeles nytt litet galleri. Vad jag förstår är han en konstnär som tittat för djupt i glaset. Det handlar inte om någon alkoholromantik i första hand utan om ett slags besvärjelser i klara färger och fet krita. Ett rödorange glas på svart fot kallar han för ond saft, ett syrenlila glas har ett svärd med turkos skaft och gul knopp rakt igenom sig på ett hotfullt sätt, och så där håller det [...]Läs mer
Gamla varuhuset PUB har under det senaste året genomgått en extreme makeover, och satsar nu hårt på att kvalificera sig som ett av Stockholms hippaste ställen. Och ju längre upp i huset man kommer, desto högre är hippfaktorn. På översta planet, passande döpt till Pub.03, samsas märkes- och secondhandkläder med skojiga accessoarer, en cool bar/restaurang med tillhörande DJ och galleriet Operating Place. Galleriet har blivit ett showroom för Kungl- Konsthögskolans 4- och 5-årselever, vilket ger shoppingflanörerna en chans att uppleva morgondagens stjärnor på konsthimlen redan idag. Galleriet är värt ett [...]Läs mer
Galleri Niklas Belenius fortsätter att experimentera med kortutställningar, som bara varar cirka en halv vecka. Ett intressant grepp, men lite orättvist i Torbjörn Johanssons fall. Hans måleriska installation i galleriet har olyckan att sammanfalla med påskhelgen, vilket är synd. Den tillhör nämligen de mer spännande utställningarna man kan se i Stockholm just nu. Johansson har under lång tid arbetat med måleriet som medium utifrån ett analyserande förhållningssätt: han har omformulerat det som ljus, låtit det anta objektformer och nu även inta rummet med imponerande bredd. Färgen flödar ut över golvet [...]Läs mer