Gå och se! Kategori

“Less is more” lyder ett berömt uttalande från den legendariske arkitekten Ludwig Mies van der Rohe. För honom var devisen ett argument för att försvara formens renhet mot alllehanda försök till stilblandning och uppluckring. Men inom konsten har ”Less is more” blivit detsamma som att reducera formspråket så långt det någonsin är möjligt. För somliga har denna process blivit mer eller mindre ett självändamål och en övning i konsten att närma sig intet utan att helt förfalla till självutplåning. Ett skandalomsusat exempel på detta är Martin Creeds Turner-prisutställning 2001, där [...]Läs mer
Annika Larsson är en av våra mest framgångsrika unga videokonstnärer, med en lång rad internationella utställningar på sitt CV. Hennes filmer brukar kännetecknas av en laddad stämning, effektiv klippteknik och ett suggestivt soundtrack. I sitt nya verk ”Dolls” återknyter hon till teman som funnits med i hela hennes produktion, och som har att göra med relationen mellan individ och kollektiv, frihet och fångenskap, förtryckare och förtryckt. En central roll spelas ofta av själva den miljö i vilken skeendet utspelar sig, scenen som också symboliserar samhällsstrukturens mer repressiva sidor. I ”Dolls” [...]Läs mer
Det vilar något magiskt över en konstnärs sista verk. Men hur mycket som beror på själva verket, och hur mycket som kan hänföras till det faktum att det handlar om just den sista pärlan på ett livslångt pärlband, det är osagt. Vi har alltid en tendens att skriva historien i ett backspegelsperspektiv, vilket är högst mänskligt. Men med Robert Rauschenbergs sista svit grafiska blad, “The Lotus Series”, är det ändå något speciellt. Ursprunget till bilderna kan man finna i ett antal fotografier från en resa som Rauschenberg företog i Kina [...]Läs mer

Publicerad 21 augusti 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Konstnärshuset, Stockholm: Hanna Beling (21/8-21/9)

 Vart tog de vägen? Alla de små gnagarlika hundarna som Stureplans förhoppningsfulla Paris Hilton-lookalikes transporterade omkring i sina spatiösa Gucci-väskor för något år sedan. Plötsligt var hundarna (nästan) helt borta. Finns det en andrahandsmarknad för de små stackarna, eller har de drabbats av ett öde alltför skrämmande för att beskrivas här? Hos Hanna Beling kommer emellertid jyckarna – och andra mer eller mindre marginaliserade djur – åter till heders. I utställningen “Bestiarium” låter hon oss med hjälp av vax och silikon möta gorillaungen Enzo, vildsvinsungen, chihuahuan och andra individer ur [...]Läs mer
Galleri Mejan brukar visa korta utställningar med unga konstnärer knutna till framför allt Kungl. Konsthögskolan. Det är ett rum för experimenterande, där man också kan utforska nya sidor av det egna spirande konstnärskapet. Kim Rosendahls och Michelle Marie Roys rekordkorta utställning – den håller bara på 4 dagar – är väl värd ett besök. Utställningen består i huvudsak av två videoverk (ett av dem i installationsformat), där konstnärerna både arbetat tillsammans och stått på egna ben. Det centrala verket i utställningen bär titeln ”Pendulum”, och är ett verk om väntan [...]Läs mer
Fotokonstens bana beskriver en säregen kurva. 1800-talets fotopionjärer började med att söka imitera dåtidens genremåleri. Senare – i takt med att kamerorna blev mindre och lättare att transportera – kom fokus att avlägsna sig från ateljéinteriörerna till den råa och ibland även poetiska verklighet som måleriet aldrig brytt sig om att fånga i någon större utsträckning. Nu har fotokonsten delvis tagit sig varvet runt, och inspirationen kommer återigen från den klassiska konsten. Paulina Persson och Sarah Bolmsten har, som många andra konstfotografer, en bas i modefotografiet, i deras fall ett [...]Läs mer
Vi kliver in i ett strikt välordnat kontorslandskap för att sedan gå in i en tunnel som börjar i vitt och slutar i svart. I rummet innanför möts vi av vrål, skräck, och sexleksaker som anspelar på undergivenhet. Den psykologiska retoriken känns igen, en spirituell frigörelse där det välpolerade yttre jaget ställs mot det smutsiga inre, svarta, förbjudna jaget. Denna välkände metaforiska rumsbyggnad bryts dock snabbt i konstnärsgruppen Golden Enterprises sommarutställning på Overgaden. I utställningstexten förklarar Golden Enterprise att det är helt OK att bli förvirrad av utställningen och utställningstexten. [...]Läs mer

Publicerad 14 juni 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Färgfabriken, Stockholm: “6808” (14/6-17/8)

Få fenomen i efterkrigstidens historia är behäftade med samma lyskraft som året 1968. Idag, 40 år senare, tävlar filosofer, författare, journalister och politiker om att tolka betydelsen som händelserna 1968 haft för eftervärlden. Och givetvis har även konstinstitutionerna kastat sig över ämnet. ”6808” är en hastigt producerad utställning, vilket tyvärr märks alltför mycket. Arrangörens ambition att ”sätta ihop en utställning och seminarieserie som ska handla om något mer: om de punkter, krafter eller slumpar som förändrar samhället och utvecklar nya tänkesätt” är hög, men motsvaras långt ifrån av resultatet. Här [...]Läs mer

Publicerad 13 juni 2008Av Anders OlofssonI Gå och se!

Kulturhuset, Stockholm: Gunnar Smoliansky (13/6-14/9)

Få tekniska nymodigheter har som fotografiet kastat den stora världen in i våra egna små privata sfärer. Med fotografiets hjälp blev det plötsligt möjligt att med stor trovärdighet berätta om sällsamma och fjärran händelser och platser utan att ta hjälp av språket. Men det finns fotografer som arbetar i rakt motsatt riktning, som i stället söker det odramatiska, ickespektakulära och det som för det mesta passerar oss utan att upptäckas. Gunnar Smolianskys stora sommarutställning på Kulturhuset är ett vittnesbörd om hur en sådan fotograf arbetar. Smoliansky arbetar inte programmatiskt och [...]Läs mer
En porträttutställning som bygger på salongskonceptet, det vill säga en jurybedömd utställning låter ganska mossigt. Att utställningen dessutom innehåller runt 70 verk av lika många konstnärer får en inte att höja förväntningarna. Men efter en rundvandring i salarna är det just den mix av stilar och det otrendiga temat som får mig att gå igång. Här krockar och tydliggörs konstsyner och olika lokala strömningar från nordens olika hörn. ”Portræt nu! – samtida nordiska porträtt”, är initierad av Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg i Köpenhamn och bygger på det nyinstallerade Bryggare J [...]Läs mer