Gå och se! Kategori

Publicerad 26 oktober 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Ditte Ejlerskov på Annaelle Gallery

Annaelle Gallery visar just nu konstnärens Ditte Ejlerskovs utställning ”My Bajan Letters” som är intressant på flera vis. Eljerskov närmar sig popikonen Rihanna Fenty genom en mailkorrespondens och genom måleri. Hon visar också materialutforskade metoder, installation, en artist’s book och hela utställningen är klart konceptuellt orkestrerad. För några år sedan åskådliggjorde Ejlerskov en kommunikation med diverse mailbedragare, som kort sagt ville att hon skulle sätta in pengar på ett bankkonto i ett fjärran land. I de tidigare korrespondenserna och i den som nu exponeras försöker Ejlerskov skapa något mer än [...]Läs mer

Publicerad 19 oktober 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Fruls Tilpo på Konstakademien

I ett samtal med en gallerist i Stockholm för en månad sedan framkom det hur denne starkt ogillade ”det svenska kladdiga narrativa måleriet”. Inte för att jag vet om det verkligen finns någon sådan stil, men jag kunde ändå relatera till detta, fast utan antipatier. I vilket fall så bör denne anonyme gallerist bestämt hålla sig borta från Fredsgatan denna månad då en av de främsta företrädarna för denna generalisering rejält tar ut svängarna på Galleri Väst, en trappa upp på Konstakademien. Här återfinns Fruls Tilpo med ett måleri som [...]Läs mer

Publicerad 11 oktober 2016Av Magnus BonsI Gå och se!

Inga Lovén på Konstakademien

En svärm av intima målningar i små format. Högar med ännu fler bilder mellan vita skyddspapper. Arkivlådor i papp med innehållet redovisat på etiketter. Bord och stolar och en grön växt. Målaren Inga Lovéns ateljé har tillfälligt förflyttats till Konstakademien, ett hus som var hennes skola på 1950-talet. I år fyller konstnären, som inte har synts ofta på gallerier och museer, 90. Lovéns målningar fyller rummet med ett disigt, lockande ljus. Motiven på dukarna framträder endast svagt. Nästan motvilligt. Visar de sig eller drar de sig tillbaka? Är kanske osynlighet [...]Läs mer

Publicerad 5 oktober 2016Av Magnus BonsI Gå och se!

Textila undertexter på Marabouparken

Efter vårens grundliga genomgång – och viktiga uppmärksammande – av Gittan Jönssons konstnärskap visar nu Marabouparken en lekfull och mångbottnad utställning med textil konst. Urvalet av verk visar på en djup kunskap och medvetenhet om ämnets bredd, där såväl traditionella textila uttryck som mer konceptuella formspråk ingår. Utställningen är både historiskt tillbakablickande och öppen mot dagens verksamma konstnärer – utan att kännas osammanhängande. Eller rättare, den är spretig på ett lustfyllt och bejakande sätt. Även andra konstformer än det textila inkluderas, som exempelvis Richard Sollmans fascinerande exakta mönstermålningar av Viola [...]Läs mer
CC – Copenhagen Contemporary är en helt ny konstinstitution som förfogar över hangarliknande jättelokaler belägna på den så kallade Papirøn i centrala Köpenhamn. Det privata initiativet startar som ett årslångt projekt med en ambition att visa samtida installations- och videokonst. Uttalade förebilder är andra supermuseer som Palais de Tokyo i Paris, Londons Tate Modern och HangarBicocca i Milano. På pappret ter sig öppningsprogrammet kanske inte direkt experimentellt. Eller vad sägs om Ragnar Kjartansson, Bruce Nauman och Carsten Nicolai – alla tre är redan etablerade namn på den internationella konstscenen. Och [...]Läs mer

Publicerad 20 september 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Elisabeth Frieberg på Stene Projects

Det finns något fascinerande i att besöka en utställning där man frågar sig vad det egentligen är man ser, och hur konstnären har gjort detta. Det är nog så många känner inför Elisabeth Friebergs monumentala målningar på Stene Projects. Hur gör hon? Tejpar hon, hur lägger hon färgen och vad har hon för teknik? Kanske är det mer en konstnärs materialnyfikenhet som gör att en ställer sådana frågor, men i Friebergs fall tror jag att man får kapitulera och bara inte veta. När det gäller vad man ser i dem [...]Läs mer

Publicerad 13 september 2016Av Magnus BonsI Gå och se!

Eva Koch på Cisternerne i Köpenhamn

Röda vallmoblommor som håller på att slå ut, korniga svartvita filmbilder av lekande barn och vita duvor. Den danska konstnären Eva Koch arbetar med starkt symbolladdade bilder i sin stora installation ”That Dream of Peace”, som visas i Köpenhamns underjordiska vattencisterner omvandlade till utställningsrum. I en tidigare text har jag beskrivit platsen som en bortglömd sentida betongkatedral, men nu är här mycket folk. Kochs utställning har fått en hel del mediebevakning, och jag förstår varför. Visst består hennes konst av vackra och trösterika bilder i en orolig tid, men det [...]Läs mer

Publicerad 13 september 2016Av Jakob AnckarsvärdI Gå och se!

Karin Granqvist på SPGallery

Karin Granqvist har länge pendlat mellan att måla figurativt och nonfigurativt. Den abstraherande handlingen och processen i sig finns närvarande i konstnärens bildspråk, liksom ett experimentellt förhållningssätt. Det finns aspekter av målningarna som för tankarna till kartor eller bilder av jorden från ovan. Man kan lätt läsa in åkerlappar, diken och vägar, men detta är snarare symptom på att bilderna styckas av i mindre konstruktioner och att linjer drastiskt dras som genom ett landskap. Granqvist låter små penseldrag kontrasteras av till synes gedigna rörelser. Ömsom drar hon självsäkra linjer, ömsom [...]Läs mer

Publicerad 8 augusti 2016Av Magnus BonsI Gå och se!

Bianca Maria Barmen på Carl Eldhs Ateljémuseum

De små objekten och gipsplattorna närmast smyger sig in i den befintliga miljön. När Bianca Maria Barmen installerar sin konst i den modernistiske skulptören Carl Eldhs ateljé sker det med små men betydelsefulla steg. Genom minimala ingrepp gör sig Barmens objekt hemmastadda bland giganter och porträttbyster. Flera av verken är nya och producerade för utställningen. Även om Barmen och Eldh inte riktigt talar samma språk finns där ändå beröringspunkter. Inte minst för att båda fördjupar sig i skildringar av människan – om än på olika sätt. Gipsens gemensamma ljusa ton [...]Läs mer

Publicerad 23 juni 2016Av Sara ArvidssonI Gå och se!

Kent Lindfors på Göteborgs Konstmuseum

Kent Lindfors målningar påminner om vyerna man kan se från ett flygplan: glimrande stadsnät som punkterar natten eller djupa hav där det organiska livet bara anas. Dukarna, pannåerna och pappersarken framstår inte som platta ytor utan ter sig snarare som fönster mot en ändlös rymd.  Den skälvande färgen går ofta i rosa, gult och blåviolett och har en ärgad, rispad och lätt genomskinlig kvalitet. Nu visas Lindfors konst i en retrospektiv utställning på Göteborgs Konstmuseum och det är hans största hittills. Vid sidan om de halvabstrakta och metafysiska temperamålningarna, som [...]Läs mer