Alla artiklar av Mikael Andersson

Publicerad 11 februari 2012Av Mikael AnderssonI Recensioner

“Found in Translation” på Deutsche Guggenheim

I tre olika engelska översättningar av Dantes ”Den gudomliga komedin” ser inledningen till ”Inferno” ut så här: ”Midway along the journey of our life”; ”Halfway along this journey of our life”; ”Midway in the journey of our life.” Att olika översättningar skiljer sig åt är per automatik inget problem, för språk är något högst föränderligt. Det aktualiserades precis i samband med utgivningen av Erik Anderssons nyöversättning av James Joyces ”Ulysses”. Men samtidigt bör man vara medveten om vilka faktorer som påverkar språket, om det är sociala, politiska eller ekonomiska. Översättningens [...]Läs mer

Publicerad 5 februari 2012Av Mikael AnderssonI Recensioner

Andreas Gursky på Louisiana

Det finns något omänskligt – eller extremt, som Louisianachefen Poul Erik Tøjner skriver – över Andreas Gurskys fotografier: dess enorma storlek, oväntade och nästan omöjliga perspektiv, svåråtkomliga platser, schematiska och repetitiva komposition och registrerande motiv av allt ifrån sköna alplandskap till kaotiska börsmäklare till modeller på catwalken. Men på samma gång berör han något grundläggande i livet: hur det är att vara människa, att se och uppleva världen. Denna motsättning framträder också på Louisianas utmärkta retrospektiv som visas under våren. Beteckningar som globaliserings- och civilisationskritiker och naturromantiker används ofta på [...]Läs mer

Publicerad 3 januari 2012Av Mikael AnderssonI Recensioner

Gerhard Nordström på Malmö konsthall

Ett svenskt sommarlandskap: prunkande grönska, utslagna blommor, ljusblå himmel. Ett lugnt vattendrag. Vildvuxna buskar, träd och gräs. Ett bord är uppdukat för fest: frukt, bröd och vin. En familjepicknick i det fria. Allt är tyst och stilla – men idyllen bryts: en helikopter flyger förbi, lemlästade kroppar döljs av gräset, bordet täcks av blod, ett litet barn har tappat sin docka på landsvägen under den desperata flykten från det brutala och skoningslösa våldet. Scenen är Gerhard Nordströms målerisvit ”Sommaren 1970” som han skapade efter att ha sett ett bildreportage från [...]Läs mer

Publicerad 16 december 2011Av Mikael AnderssonI Gå och se!

Sophie Tottie på Malmö Konstmuseum

Linjer, cirklar, rutnät. På koppar, rostfritt stål, duk, akrylglas och arkitektpapper. Med eller utan färg. Ungefär så kan Sophie Totties (nyligen anställd som professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm) utställning ”White Lines” på Malmö Konstmuseum sammanfattas. ”En viktig poäng i mitt arbete är att jag vill att det ska dröja kvar i medvetandet som något olöst, något som irriterar eftersom man inte riktigt förstår det”, säger Tottie i ett samtal med den välkände konsthistorikern Hal Foster som återfinns i utställningskatalogen. Och det lyckas hon med, för gåtfullheten är verkligen utmärkande [...]Läs mer

Publicerad 15 november 2011Av Mikael AnderssonI Gå och se!

Runo Lagomarsino på Nils Stærk

Runo Lagomarsinos utställning OtherWhere hos Nils Stærk i Köpenhamn är stillsam och personlig på samma gång som dess tematik rör det globala, geografi och resor, beständighet och föränderlighet. Under det senaste året har Lagomarsino verkligen etablerat sig på den internationella konstscenen: han har medverkat på biennalerna i Venedig, Istanbul och Prag, ställt ut i São Paolo, Bolzano och på Art Basel. Och i Sverige deltog han på Modernautställningen 2010 och hade en separatutställning på Elastic Gallery i Malmö så sent som förra året. Hos Nils Stærk visas en handfull verk. [...]Läs mer

Publicerad 26 oktober 2011Av Mikael AnderssonI Recensioner

Nathalie Djurberg / Hans Berg på Gl. Strand

“Förskjuten af verlden, förskjuten av Gud”. Så skriver Stagnelius i sin mest berömda dikt “Till förruttnelsen”. Och så kan också Nathalie Djurbergs makabra leranimationsvärld karaktäriseras: Människor, djur eller monster? Lek eller allvar? Fantasi eller samhällskritik? Sorg eller glädje? Hennes konst kretsar alltid kring möten, motsättningar eller föreningar som inte hör hemma någonstans. Genom denna osäkerhet skapar hon en spänning som på ett suggestivt och förvillande sätt griper tag i betraktaren. Det gäller också för Djurbergs senaste separatutställning “Snakes Knows it’s Yoga” som visas på Gl. Strand i Köpenhamn under hösten. [...]Läs mer

Publicerad 18 september 2011Av Mikael AnderssonI Recensioner

Stark säsongsstart i Norrköping

Konstsäsongen i Norrköping inleds ovanligt starkt i höst: på Galleri Dag Andersson visas Hans Åkerlunds repetitiva minimalism i målningar och objekt, på Galleri Kronan ställer Caroline Färnström ut sina anspråkslösa verk, och på Konstforum samsas systrarna Müntzing om utställningsrummen, Martina med målningar och Kristina med vad hon själv kallar för hybrida skulpturer. Caroline Färnström arbetar med fragmentariska berättelser, isolerade figurer eller miljöer som är tagna från ett större sammanhang eller sin naturliga omgivning. Det gäller oavsett vilket medium hon använder: måleri, fotografi eller film. På Galleri Kronan står en serie [...]Läs mer

Publicerad 18 september 2011Av Mikael AnderssonI Recensioner

“Passion” på Dunkers kulturhus

Utställningen “Dekadens” på Dunkers kulturhus i Helsingborg kunde delvis uppfattas som en reaktion på ”den vita kubens” estetik: med kakelplattor, tunga gardiner, rep och närapå kolsvarta rum förvandlades det traditionella utställningsrummet till en upplevelsebetonad värld där verk och arkitektur knöts ihop kring en gemensam tematik. Också den fristående uppföljaren “Passion”, som visas till och med januari, är uppbyggd med en experimentell och lekfull inredningsarkitektur. Nu har man dock återvänt till en genomgående stil – eller en röd tråd, i ordets rätta bemärkelse. Återigen är det Jonas Lindvall som står bakom [...]Läs mer

Publicerad 9 augusti 2011Av Mikael AnderssonI Recensioner

“Step by Step” på Malmö konstmuseum

Texten – eller konstverket, vilket som helst – består av en hoptrasslad väv av olika stämmor som läsaren måste reda ut för att dess mening ska framträda, menar Roland Barthes i S/Z. Med dessa ord fångas också grundtanken i Andreas Gedins konstnärliga avhandlingsarbete Jag hör röster överallt! Step by Step, som, bokstavligen talat, utgörs av olika röster – i avhandlingstexten: citat, återgivna e-postkonversationer, verkliga och fiktiva samtal – och element, texter, konstverk och utställningar. Ett av projektets avslutande delmoment är utställningen Step by Step som Gedin har curaterat och som [...]Läs mer

Publicerad 3 april 2011Av Mikael AnderssonI Recensioner

“Painterly Delight” på Ystads konstmuseum

Enligt tågtabellen är restiden mellan Malmö och Köpenhamn 34 minuter. Att ta sig från Sveriges tredje största stad till Danmarks huvudstad går med andra ord snabbare än vad många resor inom Stockholm gör. Men konsten skiljer sig ändå mer över Öresund än mellan olika stadsdelar i till exempel Köpenhamn eller Stockholm. Det menar i alla fall konstnärerna Ditte Ejlerskov och EvaMarie Lindahl som har tagit initiativ till projektet ”Painterly Delight” som just nu visas på Ystads konstmuseum efter en längre utställningsperiod på KunstCentret Silkeborg Bad. Och tanken med utställningen är [...]Läs mer