Alla artiklar av Lena Karlsson

Konstintresserad Lundabo med bland annat en filosofie magisterexamen och påbyggnadsutbildningar i kultur- och vetenskapsjournalistik i bagaget. Förutom att vara en av Konstens skribenter arbetar jag som allmänjournalist.

De flesta kan nog skriva under på att tanken på att göra någonting många gånger är långt mer fantasieggande än att verkligen genomföra det i praktiken. Hur provocerande det än kan låta i en konstnärs öron bör kanske inte alla idéer förverkligas. Satt i relation till Vassil Simittchievs konst får påståendet en särskild innebörd. Som monumentalkonstnär i den kommunistiska bulgariska regimens tjänst kan man tänka sig att han gjorde offentliga konstverk som han senare efter flytten till Sverige 1975 önskade vore ogjorda. Hur det än är med den saken är [...]Läs mer

Publicerad 26 februari 2008Av Lena KarlssonI Recensioner

Jeu de Paume, Paris : Eija-Liisa Ahtila (22/1-30/3)

Finsk filmkonst är inte att leka med. Det är inte minst de mänskliga dramer som Eija-Liisa Ahtila presenterar i en retrospektiv utställning i Paris ett bevis på. Visst är det minst sagt en utmaning för en svensktalande att ta till sig filmer med tal på finska och översättningstext på franska. Men det gäller inte den engelskspråkiga ”Where is where?” som utspelar sig på sex olika projektioner mot lika många väggar. Filmen är speciellt gjord för utställningen och något av ett mästerverk. Den huvudsakliga handlingen i berättelsen utspelar sig på projektioner [...]Läs mer
Att tillägna sig Lenke Rothmans konst utan att ta hänsyn till hennes levnadsöde som överlevande efter förintelsen under andra världskriget låter sig inte så lätt göras. Sedd ur ett sådant perspektiv får tavlor med titlar som ”Hud” och ”Tvål” en annan innebörd än om man inte hade hennes personliga livsöde i åtanke. Men hennes konst kan mer än gärna ses utifrån andra kriterier där hennes konstnärskap inte placeras in i ett sådant fack. För Lenke Rothman verkar långt ifrån vara en person som låter sig bli ett offer för omständigheterna. [...]Läs mer

Publicerad 26 januari 2008Av Lena KarlssonI Gå och se!

Arken, Ishøj: Andreas Golder (26/1-18/5)

Den groteska kroppen var enligt Mikhael Bakhtin en viktig del av den karnevaliska motkultur som blomstrade under medeltiden och renässansen. Men uppfattningen av en avbildad kropp som grotesk har inte så mycket att göra med upplösningen av kroppens gränser som med dess öppningar, menar han vidare. Att det ofta är kroppsöppningar som mun, näsa och öron som antar förvrängda former i framställningar av groteska gestalter märks även i Andreas Golders måleri. I de två målningarna ”Jag med stort problem” och ”Jag som äldre med samma problem” är näsan kraftigt överdimensionerad [...]Läs mer

Publicerad 15 januari 2008Av Lena KarlssonI Recensioner

Lunds Konsthall: Fiona Tan (24/11-27/1)

Hemlöshet kan ta sig uttryck på olika sätt. Spektrat sträcker sig över allt från brutala systematiska uteslutningsmekanismer till mer sofistikerade metoder att ställa människor utanför ett socialt sammanhang. Bokstavligt talat handlar det om att inte ha någonstans att ta vägen när mörkret faller på. På ett metaforiskt plan kan det beskrivas som ett slags mentalt utanförskap eller bara en allmän känsla av att inte tillhöra. Orsaken till att tankar om inneslutning och uteslutning dyker upp i mitt huvud är högst konkret. Inne i konsthallen har konstnären låtit ställa upp en [...]Läs mer