Alla artiklar av Lena Karlsson

Konstintresserad Lundabo med bland annat en filosofie magisterexamen och påbyggnadsutbildningar i kultur- och vetenskapsjournalistik i bagaget. Förutom att vara en av Konstens skribenter arbetar jag som allmänjournalist.

Publicerad 5 mars 2013Av Lena KarlssonI Recensioner

Jaar, Augustijnen och Bailey på Malmö Konsthall

Det finns få, om någon, som liksom Alfredo Jaar har förmågan att med enkla medel göra ett utrikespolitiskt konstverk som går rakt in i hjärtat. Den berättelse han presenterar i ”The Sound of Silence” är inget undantag. Installationen är utformad som en biograf där ett vitt skarpt sken från rader av lysrör strömmar från utsidan av ena väggen. På motsatt sida inuti boxen finns en duk där en film visas. Den dokumentära berättelsen om krigsfotografen Kevin Carters personliga öde kretsar kring ett fotografi han tog under ett uppdrag i krigets [...]Läs mer

Publicerad 28 februari 2013Av Lena KarlssonI Recensioner

Lauren Greenfield i Fotografins Rum

Tonårsmodeller, cheerleaders, bodybuilders, anorexi och bröstförstoringar. Fotografierna på Lauren Greenfields utställning väcker tvetydiga känslor. Mötet med bilderna av de unga amerikanska tonårstjejerna och deras berättelser är stundtals brutalt. Skoningslöst dokumenterar fotografen deras kamp med det kvinnliga kroppsideal de har att förhålla sig till. På ett närmast extremt tydligt sätt visas den unga kvinnokroppen som en arena för samhälleliga och kulturella föreställningar och de patriarkala strukturer som ligger bakom. Sällan har väl de overkliga bilderna av ”kvinnligheten” som är vanliga inom reklamen så påtagligt trängt in i verkliga människors liv i [...]Läs mer

Publicerad 30 december 2012Av Lena KarlssonI Recensioner

”Supersurrealismen” på Moderna i Malmö

Surrealisterna har dominerat under hösten och fortsätter att göra så under vintern på Moderna Museets filial i Malmö. Men det är inte enbart konstriktningen som startade på 20-talet och pågick fram till 60-talet som står i fokus. Även verk från tiden före och efter rörelsens egentliga blomstring visas. Ordet ”supersurrealism” är en sammanslagning av Guillaume Apollinaires begrepp ”superrealism” som förebådade begreppet ”surrealism”, vilket sedan André Breton utvecklade i det surrealistiska manifestet 1924. Men utställningens egentliga teoretiska överbyggnad består av Marshall MacLuhans mediekritiska teorier där han bland annat beskriver mediesamhället som [...]Läs mer

Publicerad 6 oktober 2012Av Lena KarlssonI Gå och se!

“Moln” på Skissernas museum

Himlen som en stor, fri offentlig konstinstallation för alla. Det är ett påstående som får tanken att svindla. Men en utställning där himlen som projektion för våra känslor där ovädersmoln i fjärran får symbolisera ett nära förestående hot och små lätta moln står för känslor som eufori och glädje kan lätt bli klyschig. Så är inte fallet med Skissernas utställning ”Moln” som pågått under sommaren och nu närmar sig sitt slut. Mycket tack vare bidrag från konstnärer som Lone Larsen, Jone Kvie, Anna Ling och Marie-Louise Ekman blir den till [...]Läs mer

Publicerad 30 maj 2012Av Lena KarlssonI Recensioner

Auerbach och Gutke på Malmö Konsthall

Två utställningar med två intressanta konstnärskap pågår under våren på Malmö konsthall. De har fått vars en halva av rummet till sitt förfogande, ett upplägg som gör en jämförelse mellan dem oundviklig. I korta ordalag kan man säga att skillnaderna är större än likheterna. Alexander Gutke angriper sitt ämne ur en teknisk synvinkel medan Tauba Auerbachs uttrycksätt är mer teoretisk. Genom att arbeta med en egen variant av den klassiska trompe l’oeil-metoden och teorier om färgseende rör hon sig i en estetisk-abstrakt sfär som tangerar fysikens värld. Tauba Auerbach (bilden [...]Läs mer

Publicerad 18 april 2012Av Lena KarlssonI Recensioner

“Avantgardens kvinder” på Louisiana

Egentligen är jag skeptisk mot utställningar som klumpar ihop konstnärer utifrån kön, etnicitet eller annat som inte har med konsten i sig att göra. Därför känner jag mig kluven inför det utställningskoncept som ”Avantgardens kvinder 1920-1940” baseras på. Risken att könstillhörigheten överskuggar konstnärskapet är överhängande. Samtidigt måste jag medge att det västerländska samhället, trots alla jämställdhetssträvanden, i många avseenden fortfarande befinner sig i det stadium som handlar om att synliggöra kvinnliga konstnärskap, vilka av någon outgrundlig anledning försvunnit ur historieskrivningen. Skrivandet av kvinnohistoria för att tillägna även kvinnliga konstnärer den [...]Läs mer

Publicerad 25 februari 2012Av Lena KarlssonI Recensioner

Miriam Bäckström på Lunds konsthall

Att gå in i Motsatsen till mig är jag är som att hamna i en funktionalistisk variant av en spegelsal på ett slott. Symmetriskt hänger Miriam Bäckströms Speglar (2005-2012) – som fyllts på med fler porträtt sedan den tillsammans med Attractions visades på Bonniers konsthalls Scenväxlingar 2010 – uppradade på två väggar mittemot varandra. Redan här i hängningen av de runda spegelporträtten som påminner om kraftigt uppförstorade gamla 33-varvare med en etikett i mitten dyker den dubbelhet som är en av utställningens kärnor upp. I takt med att man rör [...]Läs mer

Publicerad 5 februari 2012Av Lena KarlssonI Gå och se!

Sverdrup och Segerberg på Aura

Tidens gång är i fokus för utställningen Ouroboros i Krognoshuset. Ordet har betydelsen av en orm eller drake som biter sig själv i svansen. Bilden som har använts som tankefigur av allt från forntida egyptier till alkemister är en symbol för universums återkommande natur där liv skapas ur död och förstörelse. Metaforen med ormen som äter upp sin egen svans för att leva vidare i en evig cykel av återfödelse kan appliceras på tillvarons repetitiva vardagslunk där årstiderna avlöser varandra. När ett år har gått tar oundvikligen ett annat vid. Årets [...]Läs mer
I de tjusiga omgivningarna strax norr om Köpenhamn visas just nu en utställning med målningar av den finska modernisten Helene Schjerfbeck. Mest frapperande är hennes självporträtt av senare datum (övre bilden). Ett existentiellt stråk går igenom dessa häftiga målningar som förutom hennes finstämda porträtt av barn kanske kommit att bli Helene Schjerfbecks kännetecken framför andra. Ansiktena tycks, lite i Munchs anda, förvrida i en blandning av sober ångest och förvåning. Dragen är utsuddade. Men på samma gång som konturerna liksom den mänskliga kroppen till slut löses upp, känns uttrycket klart [...]Läs mer

Publicerad 29 november 2011Av Lena KarlssonI Recensioner

“Möte med Hill” på Lunds konsthall

I år var det hundra år sedan Carl Fredrik Hill gick ur tiden. Det uppmärksammas med en  retrospektiv med måleri och teckningar på Prins Eugens Waldemarsudde. Lunds konsthall gör samma sak fast med en helt annan utgångspunkt. Här visas Hills teckningar från 1883 till 1911 sida vid sida med samtida konstverk. Med ett sådant upplägg uppstår genast frågan om det finns en koppling mellan Lundakonstnärens teckningar, gjorda efter Parisvistelsen och insjuknandet i schizofreni, och de samtida konstverken. Förutom den uppenbara associationen mellan de vindpinade träden i Hills kolteckningar och granarna [...]Läs mer