Alla artiklar av Redaktionen

Redaktionen står som författare av osignerat material och av texter som inte författats av en av Konsten.net:s ordinarie skribenter.

Publicerad 1 februari 2009Av RedaktionenI Konstkommentarer

Vad är konst?

Ernst Billgrens nya bok ”Vad är konst?” ställer världens tråkigaste fråga i guld på det profetiskt vita omslaget, så redan det är kul. Jag önskar att jag fick den i händerna direkt när jag började guida på Moderna Museet. Då hade mina visningar varit så här: Konsten är ett ord! Nu går vi vidare. Okej, okej, det är ett sätt att tänka på saker man inte har något annat språk för. Förstår ni inte? Nej, det är inte så konstigt. Konst var en historisk parentes mellan 1700-talet och 1960-talet. Ja, [...]Läs mer

Publicerad 31 januari 2009Av RedaktionenI Recensioner

Milliken Gallery, Stockholm: Lars Nilsson (22/1-7/3)

  Undergången har olika skepnader. Och för det mesta är dessa skepnader produkter av sin tid och sin tidsanda. När Nevil Shute skrev ”På stranden” 1957 var kärnvapenkriget ingen omöjlighet. Fem år senare, 1962, skulle världen faktiskt balansera på gränsen till den nukleära avgrunden när ryssarna spelade ett högt internationellt spel med sina raketramper på Kuba. I Shutes bok följer vi ett antal människors sista tid i livet innan strålningssjukan tar deras liv (eller de väljer att själva förkorta lidandet genom att svälja de självmordspiller myndigheterna så förutseende delat ut). [...]Läs mer
Det är inte så väldigt ofta vi får se företrädare för den hetaste centraleuropeiska konsten ställa ut separat i Sverige. Men galleristen Peter Bergman drar sitt strå till stacken och visar den tyske konstnären Tjorg Douglas Beers måleri, skulpturer och projekt. Beers rötter finns otvetydigt i den tyska nyexpressionistiska 80-talskonsten med dess uttrycksfulla färger och brutala formspråk. Men Beer har matat sina inspirationskällor genom den moderna desillusionens köttkvarn, och ut kommer en betydligt mindre anspråksfull men inte mindre expressiv konst. I Beers målningar och skulpturer möter vi en värld där [...]Läs mer
Astrid Svangren debuterade separat år 2006 men en serie målningar på plexiglas, där hon ofta använt bägge sidorna av bilden och kombinerat den med objekt hämtade ur vardagen. I sin nya utställning har hon ökat komplexiteten genom att använda reflekterande plexiglas. Bilderna står lutade mot väggarna på ett sätt så att de speglar varandra och betraktaren. Skaparakten är oavslutad, i takt med att vi förflyttar oss genom utställningsrummet förändras upplevelsen av bilderna då de samtidigt dyker upp framför oss, bakom oss och som reflektioner i ytor där vi plötsligt varseblir [...]Läs mer
Berg har alltid utövat ett starkt inflytande på människorna. Inte märkligt att berglandskap varit ett så vanligt förekommande motiv i konsten, från Hokusais bild av Fujiyama till Caspar David Friedrichs romantiska berglandskap med sina tysta vandrare. Den som bott i bergens närhet vet vilka fysiska krafter de spelar med. Människans obetydlighet är oomtvistlig i bergens sällskap. Att besegra (bestiga) berg är därför än idag den kanske ultimata fysiska bedriften, och det är ingen slum att just bergsbestigare är den kategori människor som talar mest innerligt om sublima känslor som man [...]Läs mer
Att stiga in i Eva Larssons bildvärld är som att stiga in i konsthistorien – åtminstone till en början. Här känner man igen motiv som redan Hilma af Klint odlade, och som sedan blivit stapelvara i all förment andlig konst. Blomformer, mandalan, reminiscenser av indiankonst – välj det som önskas! Men ganska snart inser man att det är något som inte stämmer. Eva Larsson är minst av allt någon new age-epigon, som nöjer sig med att kajka fram i konstens mittfåra. Färgerna är stundtals så giftiga att man undrar om [...]Läs mer

Publicerad 12 januari 2009Av RedaktionenI Recensioner

Nordin Gallery, Stockholm: Oskar Aglert (8/1-1/2)

Man behöver inte vara en dysterkvist för att känna ett tätnande mörker på tröskeln till 2009, trots att vi astronomiskt sett går mot ljusare tider. Bomberna fortsätter att falla runt om i världen, arbetslösheten växer och ursvenska hörnpelare som Volvo och Saab är i gungning. Lägg till detta den globala klimatkrisen, och svartsynen är total. Nu har den nått in i konsten, men då händer, som alltid, saker man inte kunnat förutse. Oskar Aglerts nya utställning på Nordin Gallery är ett exempel. För nästan precis ett år sedan visade Aglert [...]Läs mer
Måleriets förhållande till fotografiet är i stort sett lika gammalt som fototekniken. Redan kort efter det att de första daguerrotypierna visades upp för allmänheten började profetior om måleriets nära förestående död att utslungas. Nu, mer än 150 år senare, kan man stillsamt konstatera att de bägge uttrycksformerna snarare korsbefruktat varandra än konkurrerat. Inte bara såtillvida att målare tar fotografier som utgångspunkt för sina bilder. Även fotografer låter sig inspireras av måleriska förebilder. Men egenarten hos fotografiet och måleriet kan också användas för att skapa nya infallsvinklar på konstverket som sådant. [...]Läs mer
Skulpturkonsten har genomgått ett otal transformationer sedan den tid skulptur var liktydigt med objekt gjutna i metall eller huggna i sten. Detsamma – men med en något längre fördröjning – har skett inom genren träskulptur, ett område av konsten som annars varit minerad mark (tänk alla Döderhultarnparafraser som befolkar butikerna längst turistgatorna i våra större svenska städer). Ändå finns det konstnärer som fortsatt att med stor skicklighet hantera träet som material. Torsten Renqvist är en av dem ur en äldre generation, Stephan Balkenhol en ur den yngre. Mattias Nordéus kännedom [...]Läs mer
Konstnären Lotta Enocsson är aktuell med en utställning som består av 14 oljemålningar som hon kallar ”Sömnen” på det lilla alerta galleriet på Kocksgatan 17 i Stockholm. Hon söker återge det sköra tillståndet mellan sömn och vaka, mellan dröm och verklighet. Då man känner sig hudlös och spröd och har lagt masker och försvar åt sidan. Det är ett varmt sensuellt tillstånd hon skildrar i ockra, blodrött och benvitt. Bäst tycker jag om de generösa händerna 1 och 2 och ett par mörkare händer som hon kallar ”Fred” och ”Gest”. [...]Läs mer