Alla artiklar av Redaktionen

Redaktionen står som författare av osignerat material och av texter som inte författats av en av Konsten.net:s ordinarie skribenter.

Att stiga in i Eva Larssons bildvärld är som att stiga in i konsthistorien – åtminstone till en början. Här känner man igen motiv som redan Hilma af Klint odlade, och som sedan blivit stapelvara i all förment andlig konst. Blomformer, mandalan, reminiscenser av indiankonst – välj det som önskas! Men ganska snart inser man att det är något som inte stämmer. Eva Larsson är minst av allt någon new age-epigon, som nöjer sig med att kajka fram i konstens mittfåra. Färgerna är stundtals så giftiga att man undrar om [...]Läs mer

Publicerad 12 januari 2009Av RedaktionenI Recensioner

Nordin Gallery, Stockholm: Oskar Aglert (8/1-1/2)

Man behöver inte vara en dysterkvist för att känna ett tätnande mörker på tröskeln till 2009, trots att vi astronomiskt sett går mot ljusare tider. Bomberna fortsätter att falla runt om i världen, arbetslösheten växer och ursvenska hörnpelare som Volvo och Saab är i gungning. Lägg till detta den globala klimatkrisen, och svartsynen är total. Nu har den nått in i konsten, men då händer, som alltid, saker man inte kunnat förutse. Oskar Aglerts nya utställning på Nordin Gallery är ett exempel. För nästan precis ett år sedan visade Aglert [...]Läs mer
Måleriets förhållande till fotografiet är i stort sett lika gammalt som fototekniken. Redan kort efter det att de första daguerrotypierna visades upp för allmänheten började profetior om måleriets nära förestående död att utslungas. Nu, mer än 150 år senare, kan man stillsamt konstatera att de bägge uttrycksformerna snarare korsbefruktat varandra än konkurrerat. Inte bara såtillvida att målare tar fotografier som utgångspunkt för sina bilder. Även fotografer låter sig inspireras av måleriska förebilder. Men egenarten hos fotografiet och måleriet kan också användas för att skapa nya infallsvinklar på konstverket som sådant. [...]Läs mer
Skulpturkonsten har genomgått ett otal transformationer sedan den tid skulptur var liktydigt med objekt gjutna i metall eller huggna i sten. Detsamma – men med en något längre fördröjning – har skett inom genren träskulptur, ett område av konsten som annars varit minerad mark (tänk alla Döderhultarnparafraser som befolkar butikerna längst turistgatorna i våra större svenska städer). Ändå finns det konstnärer som fortsatt att med stor skicklighet hantera träet som material. Torsten Renqvist är en av dem ur en äldre generation, Stephan Balkenhol en ur den yngre. Mattias Nordéus kännedom [...]Läs mer
Konstnären Lotta Enocsson är aktuell med en utställning som består av 14 oljemålningar som hon kallar ”Sömnen” på det lilla alerta galleriet på Kocksgatan 17 i Stockholm. Hon söker återge det sköra tillståndet mellan sömn och vaka, mellan dröm och verklighet. Då man känner sig hudlös och spröd och har lagt masker och försvar åt sidan. Det är ett varmt sensuellt tillstånd hon skildrar i ockra, blodrött och benvitt. Bäst tycker jag om de generösa händerna 1 och 2 och ett par mörkare händer som hon kallar ”Fred” och ”Gest”. [...]Läs mer
Ett av de bästa konstverken man kan se just nu visas inte ens på ett galleri eller en i en konsthall. Carl Johan Engbergs videoverk ”Nu river vi kyrkan” kan beskådas i SL:s konstmonter på Odenplans tunnelbanestation. Montern används för att visa arbeten av nyligen utexaminerade studenter från Sveriges konst- och designhögskolor. Carl Johan Engberg gick ut konsthögskolan Valand 2008, och filmen har redan visats både runt om i Sverige och utomlands. ”Nu river vi kyrkan” dokumenterar rivningen av Maglarps Nya kyrka år 2007. Bakom rivningen låg en långdragen process [...]Läs mer
Hur var konståret 2008? Det är dags att blicka bakåt, vilket vi gör genom att låta ett antal av våra skribenter nominera topparna från det konstår som varit. Några bottennapp kom också med… Sara Arvidsson William Eggleston, Whitney, New York Att äntligen få se en retrospektiv utställning med mästerfotografen Eggleston kan faktiskt inte beskrivas som någonting annat än en julklapp i förskott. Med en makalös känslighet har han under flera decennier fångat allt från vardagliga bostadsmiljöer till sårbara porträtt av medmänniskor. Utan att ironisera bjuder verken på en rejäl dos [...]Läs mer
“Saisons Increase” is a rare and ambitious art project by Australian artists A Constructed World (Jacqueline Riva and Geoff Lowe) in collaboration with CAPC curator and museum director Charlotte Laubard. Over one year they have staged four exhibitions of an eclectic and intriguing kind. The project more often than not invites the audience to actively engage in the execution of the work. Highlights from “Saisons Increase” include “Explaining contemporary art to live eels”, which, like the title suggests, invited the audience to talk about what contemporary art is and could [...]Läs mer
Då och då händer det att en tematisk utställning lyckas sätta fingret på sin tids varbölder och rota i dem en smula. Moderna museets ”Eklips” är onekligen en sådan utställning. En utställning som försöker både kommentera tiden, samtidskonsten och sin egen institutions historia. När Moderna Museet och Lars Nittve skrev konsthistoria med den legendariska utställningen ”Implosion” introducerades också postmodernismen i den svenska kontexten. Bilden av ett allslukande svart hål fick tjäna som sinnesbild för postmodernismens implodering av alla värden. Nu är det solförmörkelsens svarta cirkel som får symbolisera den tillfälliga [...]Läs mer

Publicerad 17 september 2008Av RedaktionenI Konstkommentarer

Konsten 10 år: backspegel och långkikare (3)

Den 13 september fyller Konsten 10 år! För att markera denna begivenhet har vi låtit ett antal initierade personer i svenskt konstliv kommentera vad som hänt i konstlivet under de gånga åren, och samtidigt blicka in i framtiden. Denna vecka ger konstnären Torsten Jurell sin syn på saken. Vad har varit det viktigaste eller mest minnesvärda som hänt på konstscenen (nationellt och/eller internationellt) under den gångna 10-årsperioden? Kanske frågan är lika svår att besvara som frågan jag ofta får ”Vilken konstnär är din favoritkonstnär?”. Då brukar jag svara ”Vilken världsdel [...]Läs mer