Alla artiklar av Redaktionen

Redaktionen står som författare av osignerat material och av texter som inte författats av en av Konsten.net:s ordinarie skribenter.

Tensta Konsthall seglar vidare med ny ledning (William Easton) och nytt utställningsprogram. ”Polyglottolalia” är en utställning som inte är helt lättsmält, men så är dess ämne också något så svårfångat som människans språk och diskrepansen mellan språk och verklighet. De deltagande konstnärerna – Candice Breitz, Erik Bünger, Omer Fast, Marcus Gärde, Susan Hiller, Claude Horstmann, Michael Klöpfer, Johan Petri och Peter Rose – arbetar med ett brett spektrum av uttryck, från automatiskt text och foto till video och ljudkonst. Ibland blir resultatet kanske lite väl introvert och okommunikativt (språk handlar [...]Läs mer
Tanken på att företag skall ta ett större ansvar för hela samhällets fortbestånd och utveckling är rätt ny, åtminstone om vi talar om företag som tillverkar hushållsmaskiner, bilar eller huvudvärkstabletter. Men i konstvärlden har den s.k. marknaden alltid haft ett gott öga till kulturgärningar som inte omedelbart förräntar sig. Milliken Gallerys utställning med verk av den tyske grafikern KP Brehmer är ett sådant exempel. Brehmer dog för mer än tio år sedan, men är samtida med storheter som Beuys, Metzger, Haake, Polke och Hödicke. Brehmer var en konstnär med många [...]Läs mer
Konstnärsrollen är med god marginal den mest flexibla rollen i hela konstsystemet. Medan kritiker, curatorer och gallerister gnabbats om vem som har vilken position på konstscenen så har konstnärerna utan större åthävor tagit sig vidare från tuva till tuva. Idag är konstnärsrollen så rymlig att den nästan är på väg att mista sina konturer. Det går i stort sett lika bra att pula i tysthet i ateljén som att agera projektledare eller curator – det intressanta blir i stället den speciella blick för osynliga sammanhang som konstnären har. Car Michel [...]Läs mer
Måleri framställs ofta som den sista bastionen inom konsten för det sinnliga. Det ligger så att säga något medfött sinnligt i själva akten genom vilken en duk eller pannå bestryks med färg. Men målare har i alla tider funderat kring och analyserat vad de sysslar med, och vilken relation detta har till konst- och kulturhistorien eller till bildproduktionen i sin helhet. Cecilia Edefalk är en sådan konstnär. Hennes sparsmakade produktion beror delvis på att hennes arbetstempo bygger på långsamhet och eftertanke, men också på att varje ny målning måste hitta [...]Läs mer
Av allt det som hänt inom konsten de senaste 50 åren är förmodligen introduktionen av olika digitala tekniker den enskilt mest betydelsefulla händelsen. Från att ursprungligen till stor del ha handlat om manipulering eller förbättring av analogt producerade bilder har utvecklingen i allt högre grad gått emot att konstnärerna själva skapar sina världar med hjälp av de digitala verktygen, ungefär som dataspelsformgivarna bygger upp sina fantasiska miljöer direkt i datorn. Niclas Malmström har förmodligen fått sin beskärda del av Counterstrike och World of Warcraft. Hans ödsliga landskap andas apokalyptiskt existensdrama [...]Läs mer
År 2007 dök Lisa D Manner upp med ett antal verk i Galleri Mariann Ahnlunds monter på konstmässan Market i Stockholm. Sedan brakade det löst, och branschen kastade sig för den begåvade debutantens fötter. Inte att undra på: Lisa D Manners måleri har sin hemvist i en del av måleriet där hittills Henrik Samuelsson huserat ensam, och där det finns utrymme för fler talangfulla konstnärer. I Manners bilder vränger vardagen närmast ut och in på sig själv, och avslöjar sitt komplexa innanmäte av detaljer och referenser till olika bildvärldar. I [...]Läs mer
Det råder väl knappast någon tvekan om vilken utställning som blir vårens kioskvältare i museivärlden. Prerafaeliterna på Nationalmuseum har alla de egenskaper som en publikmagnet skall ha: urstyvt hantverk, lättillgängliga bildvärldar och möjligheter till igenkännande i varje vrå. Står man dessutom ut med en unken kvinnosyn, en kväljande religiositet och en obehaglig världsfrånvändhet, då har man hittat rätt utställning. Nationalmuseum gör sitt bästa – och det är bra nog – att placera in prerafaeliterna i sin samtids sociala och ekonomiska sammanhang, och visst kan man i deras verk urskilja återklanger [...]Läs mer

Publicerad 21 februari 2009Av RedaktionenI Gå och se!

Konstakademien, Stockholm: Åsa Knoge (21/2-5/4)

Det man inte kan säga något om bör man behandla med tystnad, brukar tolkningen av filosofen Ludwig Wittgensteins berömda sentens lyda. I själva verket var det nog så, att Wittgenstein pekar på nödvändigheten av andra språk – exempelvis konstens – för att vi till fullo skall kunna göra vår verklighetsuppfattning begriplig. Om Åsa Knoge läst Wittgenstein vet jag inte, men hon befinner sig i omedelbar närhet av den store filosofens grundproblem. Knoges teckningar, som nu visas på Konstakademien i Östra galleriet, utstrålar kamp men inte strid. Det är en kamp [...]Läs mer
När Kungl. Konsthögskolans treårselever våren 2007 visade sina verk på Gamla Riksarkivet var Hampus Johannessons videoverk ”Ship Full O’ Fun – Happy O´Run” en av de mest minnesvärda upplevelserna. Nu är han tillbaka igen med en ny video, ”Facial Deathmatch”. Liksom hans förra verk är det svårt att tala om en handling i ordets konventionella bemärkelse. Det är ingen logiskt sammanhängande historia hamn försöker berätta, utan snarare en drömlik sekvens där verklighet och dikt smälter samman. Två mycket unga motocrossförare stöter på ett jättelikt ansikte, halvt nedgrävt i skogen. De [...]Läs mer

Publicerad 21 februari 2009Av RedaktionenI Gå och se!

Moderna Museet, Stockholm: Andreas Gursky (21/2-3/5)

När blev fotografiet konst? Det har det alltid varit, skulle säkert många fotografer invända. Men om vi avgränsar frågan till när den fotografiska bilden på allvar trädde in i konstgallerierna och på konstmuseerna, då får vi backa till slutet av 80-talet och början av 90-talet. Andreas Gursky är en av portalgestalterna i denna process, och nu får den svenska publiken möjlighet att ta del av hela han konstnärskap i en brett upplagd utställning som pendlar mellan att vara en vanlig konstutställning och en tredimensionell katalog över hans verk. Gursky tillhör [...]Läs mer