Alla artiklar av Redaktionen

Redaktionen står som författare av osignerat material och av texter som inte författats av en av Konsten.net:s ordinarie skribenter.

Nicklas Randau, Orkesterdiket (universum), 2019, olja på duk, 188×283 cm. Fotograf: Per-Erik Adamsson Beskriv din konst med tre ord: Olja på duk. Hur ser din arbetsprocess ut? Jag spenderar väldigt mycket tid i ateljén och tycker att något av det svåraste är att låta bli att måla, att inte överarbeta. Upprepade gånger har jag arbetat väldigt intensivt, nästan maniskt, med ett verk under några dagar, ibland veckor, för att till slut inse att det är kört. Att målningen blivit totalt överarbetad, död, och då, med ett slags nyvunnen klarhet, kunnat [...]Läs mer
Anna Kleberg Tham, On and On, 2019, c-print Beskriv din konst med tre ord: Undersökande, lekfull, torr. Hur ser din arbetsprocess ut? Den går att jämföra med vintern, mellan de olika faserna glömmer jag bort hur trögt och svårt det kan vara. Och det blir inte enklare med åren… Betraktar du din konst framför allt som en dialog med dig själv eller med din omvärld? Med min omvärld! Dialogen börjar med mig själv men blir meningslös om den inte förs vidare med omvärlden, det är ju i det mötet något [...]Läs mer
Patrik Qvist, All Over the Place, 2018, 12 tredelade plakat, blandteknik. Installationsbild från Konstnärshuset 2018 Beskriv din konst med tre ord: Tvetydig. Skavande. Insmickrande. Hur ser din arbetsprocess ut? Det börjar med en tanke som inte låter mig vila förrän jag har skaffat mig material, plats och tillfälle att utföra en fysisk manifestation av den. Och i det ögonblicket går det att ömsa bort tanken från mitt jag. Betraktar du din konst framför allt som en dialog med dig själv eller med din omvärld? Det börjar alltid som en dialog [...]Läs mer

Publicerad 16 juni 2020Av RedaktionenI Recensioner

Ulrica Hydman Vallien på Liljevalchs

Jag vet inte om du har sett denna värld, men i ärlighetens namn är det nog ändå lite konstigt om den helt och hållet har gått dig förbi. Kanhända att den av olika anledningar har hållits på visst avstånd. Eller så är det bara som det sägs: att det är svårare att se eller närma sig sådant som under många år har funnits rakt framför en. I konstnären Ulrica Hydman Valliens bildvärld blir ting och varelser synliga bortom sina annars tidsliga, rumsliga och kroppsliga ramar. Det är en värld som [...]Läs mer

Publicerad 28 februari 2020Av RedaktionenI Recensioner

Windy Fur Rundgren på Stene Projects

Det är konkret för att det är tomt? Eller: det är tomt för att det är konkret? Det senare, tror jag bestämt. Fast, tomt och tomt – det är rätt mycket grejer i Stene Projects lilla lokal. Ens egen kropp får inte riktigt plats, i den meningen att dess rörelser blir alltför begränsade för att föra in någon dynamik i relationen till verken. Det ger hela installationen en hög grad av bildkaraktär, trots att två runda tunga objekt av gråjärn står på högkant på golvet, Två ventiler (2020). Det är [...]Läs mer

Publicerad 6 september 2019Av RedaktionenI Recensioner

Andreas Gedin på Konstnärshuset

Chongli bor i Peking, där han har en butik. Inget speciellt med det, det är många år sedan kommunistdiktaturen insåg att kommunism inte fungerar i praktiken och att planekonomi i längden endast producerar brist, köer och svält. Men Chonglis butik skiljer sig från andra. I princip varenda lediga yta – invändigt men också utvändigt – är täckt med foton av honom själv i diverse offentliga sammanhang (han var till exempel den enda egenföretagaren från Peking som var representant på folkkongressen 1982 och fem år framöver) blandat med allsköns målningar i [...]Läs mer
Jan Håfström, ”Hotel Eden”, 2019, installationsbild från Liljevachs konsthall. Foto: Magnus Bons Beskriv din konst med tre ord: Utgrävning. Övermålning. Glömska. Hur ser din arbetsprocess ut? Jag blir somnambul, tanklös, vill bara en sak. Vad inspireras du av? Att vara ensam. Att sova. Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Bara mina egna. Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Ivan Aguéli. Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Smithsons Asphalt Run Down. Vad är konst till för? Distansera oss från livet. Vad är konst inte [...]Läs mer
Elivre Soyez, “Den sista kyssen”, 2017, stengods med glasyr, del av gestaltningen “Le fond des océans” i Östermalmshallen Beskriv din konst med tre ord: Orubblig, bibehållande, pikant. Hur ser din arbetsprocess ut? Skapandeprocessen är så komplicerad att jag inte kan avläsa den i mitt eget medvetande. Jag måste svara på frågor av olika slag som jag ställt sedan mycket tidigt i livet. Frågor som jag inte lyckas formulera. De materialiseras i målningar, teckningar, skulpturer och visioner. Jag känner mig förpliktigad att fortsätta arbetet, att ställa frågor. Ibland känns det som [...]Läs mer
 Katarina Warrenstein, del av installationen Den andres ögon, 2018 Beskriv din konst med tre ord: Avgörande (för mig), intuitiv, enslig. Hur ser din arbetsprocess ut? Ett minne eller en upplevelse som fastnat. Jag sjunker ner i det som i ett fryst tillstånd, tiden står still en kort, kort stund. Jag börjar arbeta utifrån det. Jag tänker inte. Om jag tänker är det bara som … vilken grej jag ska ta, den eller den? Lång eller kort, ta bort eller lägga till? Vad inspireras du av? Minnen, foton, barndom, svårbegripliga människor, [...]Läs mer
Linnéa Sjöberg, Elvy, 2018 (tv) och Pattern of Thoughts (EEET), 2019 (th). Image Courtesy: Company Gallery Beskriv din konst med tre ord: Personlig, upplösande, lågintensiv. Hur ser din arbetsprocess ut? Lång och vilseledande, ett performativt undersökande. Om jag lyckas tappa mig själv, hamna i oklara situationer och nå en stor chans till misslyckande, så har jag kommit på rätt väg. Jag vill bli överraskad, gärna vara obekväm. I ateljén återstår arbetet att samla in material och efterlämningar från mina processer som jag modifierar, klipper upp, rullar in, sätter ihop. Affektionsvärdet [...]Läs mer